03.11.2020

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 12.10.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 8.10.2020 koskien viiteyhtiötä Selecta Group B.V. Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 22 - 31. Nämä indeksisarjat
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1143017447 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1832986746 Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1941652429 Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1112818239 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022)
XS1120728297 Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022)
XS1130066332 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1136166102 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
FI4000091400 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1186875826 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022)
XS1586973601 Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2017 Plus luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1706285787 Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina
XS1554299179 Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.1.2024)
XS1323549797 Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021)
XS1345439738 Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021)
XS1819572550 Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023)
FI4000065255 Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021)
FI4000065230 Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021)
FI4000065313 Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021)
XS1325846563 Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021)
XS1485523630 Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021)
XS1518734568 Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022)
XS1569801704 Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022)
XS1567778383 Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022)
XS1567765133 Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022)
SE0006085924 Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022)
XS1605269551 Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022)
XS1678799005 Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023)
XS1881884271 Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen säilytysyhteisö vaihtuu
Seuraava
TAALERI RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMIEN ERIKOISSIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNTÖIHIN SEKÄ MERKINTÄ- JA LUNASTUSAIKATAULUIHIN MUUTOKSIA