07.05.2018

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 10.4.2018 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 6.4.2018 koskien viiteyhtiötä Nine West Holdings, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX North American High Yield indeksisarjoihin 21-25. Nämä indeksisarjat mittaavat Pohjois-Amerikan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. Luottovastuutapahtuman vaikutus yksittäisiin sijoituksiin on vähäinen.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1120658817 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020)
XS1121911199 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020)
XS1144877161 Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020)
XS1304335026 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1301738966 USA HY-kori 5 v 2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1299742574 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1299744869 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1365236436 USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1361611723 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1371537009 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke

Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Astaldi S.p.A.