01.06.2020

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 26.5.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 22.5.2020 koskien viiteyhtiötä The Hertz Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

XS1567432916 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1683306341 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1715381650 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023)
XS1715381494 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023)
XS1819599678 Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023)
XS1299744869 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436 USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009 Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina
XS1567434029 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1683303835 Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - JC Penney
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - California Resources Corporation