04.01.2021

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 8.12.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 29.11.2020 koskien viiteyhtiötä Europcar Mobility Group S.A.

Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 29 ja 32 - 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.
Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1819572550 Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023)
XS1832986746 Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
TAALERI RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMIEN ERIKOISSIJOITUSRAHASTOJEN SÄÄNTÖIHIN SEKÄ MERKINTÄ- JA LUNASTUSAIKATAULUIHIN MUUTOKSIA
Seuraava
Asetuksen (EU) 2017/576 tarkoittamat tiedot vuonna 2020