06.05.2020

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 27.4.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 26.4.2020 koskien viiteyhtiötä Diamond Offshore Drilling, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 29 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS1190834942 Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021)
XS1480236543 BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1480236626 Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1567434029 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1567432916 Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@taaleri.com.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Frontier Communications Corporation
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Neiman Marcus