31.03.2023

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 21.3.2023 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.3.2023 koskien viiteyhtiötä Diamond Sports Group, LLC. Viiteyhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 34 - 39. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta strukturoidut@aktia.fi.

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Vastuuvaraumalauseke
Vastuuvaraumalauseke koskien erityisesti strukturoituja tuotteita

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta