28.01.2021

Asetuksen (EU) 2017/576 tarkoituksena on, että sijoituspalveluyritykset julkaisevat vuosittain määrämuotoiset, koneellisesti luettavat tiedot viidestä kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeimmästä asiakastoimeksiantojen toteuttamispaikasta. Tiedot julkaistaan rahoitusvälinelajeittain. Rahoitusvälineiden lajit on kuvattu asetuksen liitteessä I. Asetuksen teksti kokonaisuudessaan: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0576

Asetuksen tarkoittamat tiedot Taaleri Varainhoito Oy:n asiakastoimeksiannoista:

Yksityisasiakkaita koskevat tiedot (ks. asetuksen liite II taulukko 1):

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot  (ks. asetuksen liite II taulukko 2):

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Vuonna 2020 Taaleri Varainhoito Oy ei toteuttanut asetuksen tarkoittamia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia.

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteiden toteutumisraportti

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Europcar Mobility Group
Seuraava
Aalto-yliopistoon perustetaan ainutlaatuinen omistajuuden professuuri