28.04.2020

Asetuksen (EU) 2017/576 tarkoituksena on, että sijoituspalveluyritykset julkaisevat vuosittain määrämuotoiset, koneellisesti luettavat tiedot viidestä kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeimmästä asiakastoimeksiantojen toteuttamispaikasta. Tiedot julkaistaan rahoitusvälinelajeittain. Rahoitusvälineiden lajit on kuvattu asetuksen liitteessä I. Asetuksen teksti kokonaisuudessaan: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0576

Asetuksen tarkoittamat tiedot Taaleri Varainhoito Oy:n asiakastoimeksiannoista:

Yksityisasiakkaita koskevat tiedot (ks. asetuksen liite II taulukko 1):

liite1
liite 2
liite 3
liite 4
liite 5
liite 6

Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot  (ks. asetuksen liite II taulukko 2):

liite 1
liite 2
liite 3
liite 4
liite 5
liite 6

Vuonna 2019 Taaleri Varainhoito Oy ei toteuttanut asetuksen tarkoittamia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia.

Kooste analyyseistä ja päätelmistä: Toteutumisraportti

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Taaleri Uusi Eurooppa kolmas vertailussa
Seuraava
Ilmoitus luottovastuutapahtumasta - Whiting Petroleum Corporation