15.12.2021

Aktia Pankki Oyj toteuttaa suunnitellusti ja aiemman ilmoituksensa mukaisesti kokonaan omistamansa tytäryhtiön Aktia Varainhoito Oy:n sulauttamisen Aktia Pankki Oyj:hin 1.1.2022. Samanaikaisesti Aktia sulauttaa kaksi tytäryhtiönsä, jossa Aktia Rahastoyhtiö Oy sulautuu AV Rahastoyhtiö Oy:hyn. Rahastoyhtiön toiminimi on 1.1.2022 alkaen Aktia Rahastoyhtiö Oy. Molemmat sulautumiset ovat osa Aktian varainhoitoliiketoiminnan yhtenäistämistä, johon olennaisena osana kuuluu konsernirakenteen selkeyttäminen.

Aktia Pankki Oyj:n ja tytäryhtiöiden hallitukset sekä Aktia Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous ovat hyväksyneet sulautumiset ja molempien sulautumisten täytäntöönpanopäivä on 1.1.2022.

Sulautumisen yhteydessä, tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä vaihtuu vastaanottavaan yhtiöön. Lisätietoa tietosuojasta löytyy täällä: https://www.aktia.fi/fi/yksityisyyden-suoja.

Sulautumiset eivät edellytä toimenpiteitä asiakkailta.

Lue lehdistötiedote täällä.

« Takaisin: Muut tiedonannot

Edellinen
Osuudenomistajille Sijoitusrahastoissa ja Erikoissijoitusrahastoissa Aktia Arvo Kruunu, Aktia Arvo Markka, Aktia Mikro Kruunu, Aktia Uusi Eurooppa, Aktia Nordic, Aktia Capital, Aktia Nordic Micro Cap ja Aktia Europe Small Cap
Seuraava
Rahastomuutoksia