20.04.2020

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Sijoittajien odotusten ja konkreettisen, jo toteutuneen, datan välillä on harvoin ollut näin suuri epäsuhta tulosperiodin käynnistyessä. Keskuspankit ovat tehneet poikkeuksellisia toimia kansainvälisen rahoitusjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi ja valtiot käyttävät omia taseitaan ennen näkemättömällä tavalla yrityssektorin ja yksityisen kuluttajan tilanteen helpottamiseksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että sijoittajat ovat valmiita katsomaan vuoden ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä saatavien hyvin pehmeiden talous- ja tuloslukujen yli. Talouskehityksen ja edelleen yhtiöiden tuloskehityksen uskotaan elpyvän kuluvan vuoden toisella puoliskolla ja edelleen ensi vuoden aikana. Tämän näkyy myös osakemarkkinoiden hinnoittelussa. 

Käynnistyvään tulosperiodiin liittyykin erityisen suuri mielenkiinto. Sijoittajat etsivät suurennuslasilla viitteitä siitä, että tilanne voisi mennä parempaan suuntaan toisella vuosipuoliskolla. Kiinassa koronasykli on länsimaita edellä ja taloustilastot osoittavat talouden aktiviteetin olevan menossa parempaan suuntaan terävän romahduksen jälkeen. Kiinan kanssa aktiivisesti kauppaa käyvien yhtiöiden osalta haetaan viitteitä liiketoiminnan elpymisestä ja maiden rajat ylittävien tuotantoketjujen toimivuudesta. Yhtiöiden taseet ja vakavaraisuus kiinnostavat tietenkin myös. Millä yhtiöillä riittää maksuvalmius talouden sulkutoimien aikana ja mitkä yhtiöt pääsevät jopa hyötymään eri omaisuuserien alentuneista markkinahinnoista, vaikka yrityskauppojen kautta. Ylipäänsä yhtiöiden sopeutumiskyky toimintaympäristön muuttuessa tulee hyvin näkyväksi koronakriisin aikana. 

Mielestämme markkinoiden liikkeet ovat perusteltuja. Viranomaisten toimenpiteiden lisäksi päivittäiset Korona -tartunnat ja kuolemantapaukset ovat olleet laskusuunnassa viimeisen parin viikon aikana. Lisäksi tilastoaineiston kasvaessa aletaan vihdoin saamaan järkeviä ennusteita taudin todellisesta kuolettavuudesta. Lukemat ovat huomattavasti rohkaisevampia kuin valtamedioissa esitetyt typerät ja pelkoa lietsovat ”kuolemalaskurit” antavat ymmärtää. 

Sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta olennaisin asia jatkossa on ihmisten liikkuvuusrajoitteiden purkaminen. Uskomme, että toimenpiteitä tämän suhteen tehdään eri maissa jo seuraavan parin viikon aikana.

Pidemmän aikavälin sijoitusnäkemyksemme on pysynyt ennallaan. Osakekurssien viime aikojen vahvasta vedosta huolimatta olemme samaa mieltä kuin kuukausi aiemminkin: Nykyisellä volatiliteetin tasoilla kannattaa asteittain lisätä riskiä sijoitussalkuissa hankkimalla hyvin hajautettuja kohteita ja jakamalla hankinnat yli ajan. Nousuvaraa on edelleen jäljellä 6-12 kk horisontilla.

Tulosperiodin aikana kurssiheilunta todennäköisesti kuitenkin nousee ja kohdistetumpiin sijoituksiin liittyy siten aiempaa suurempi riski. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämisestä kannattaa keskustella tarkemmin oman yhteyshenkilön kanssa.
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Virustartuntojen tasaantuminen ja ennennäkemättömät tukitoimet luovat uskoa tulevaan
Seuraava
Heikko talousdata ja öljy eivät säikäyttäneet markkinoita, viruksen kehitys edelleen markkinoiden tärkein mittari