18.09.2015

» Öljyä vievissä Lähi-idän maissa edelleen talouskasvua, myös Egypti kasvu-uralla

» Yritysten tulosnäkymät hyvät ja osakkeiden arvostustaso kohtuullinen

» Iranin avautumisella merkittävä vaikutus koko Lähi-itään


Tapasin viime viikolla kahdenkymmenenkolmen Lähi-idän alueella toimivan yrityksen ylintä johtoa. Tässä katsauksessa käydään näiden tapaamisten ja tekemieni havaintojen perusteella läpi alueen talouksia ja yritysten nykytilaa sekä kommentoidaan osakemarkkinoiden tilannetta.


Egyptin taloudella lupaavat näkymät, Iranin avautuminen iso mahdollisuus


Lähes 90 miljoonan asukkaan Egypti on sijoittajan näkökulmasta kiinnostava sijoituskohde. Vajaat puolitoista vuotta vallassa nyt olleen presidentti Abdel Fattah el-Sisin hallinto on tuonut Egyptiin yrityselämän kaipaamaa vakautta ja Egyptin talous on päässyt lupaavalle kasvu-uralle. Bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan reaalisesti kuluvana vuonna yli 4 %:n vuosivauhtia ja kasvun kiihtyvän lähivuosina. Näkymiä parantaa osaltaan italialaisen energiayhtiö Enin Egyptin rannikolta äskettäin löytämä jättimäinen kaasukenttä. Eni arvioi kentän sisältävän 30 biljoonaa kuutiojalkaa kaasua, joka vastaa lähes puolta Egyptin aiemmista kaasuvarannoista ja määrältään Egyptin noin 15 vuoden kaasunkulutusta. Kaasulöytö parantaa osaltaan Egyptin energiaomavaraisuutta ja sillä odotetaan olevan positiivinen vaikutus Egyptin vaihtotaseeseen ja suoriin teollisiin sijoituksiin. Optimistisimmat analyytikot odottavat kaasukentästä Egyptin valtiolle $50 miljardin ylimääräistä tuloa. Monien muiden kehittyvien talouksien valuuttojen tapaan Egyptin punnan arvon odotetaan heikentyvän edelleen. Mikäli näin tapahtuu, inflaatio noussee lyhyellä aikavälillä mutta egyptiläisten vientiyritysten ja tärkeän turismisektorin kilpailukyky paranee. Sijoittajalle Egypti tarjoaa monia kiinnostavia pörssilistattuja yrityksiä.


Öljyä ja kaasua vievien ns. GCC-maiden (Arabiemiraatit, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia) taloudet ovat kasvaneet menneiden kymmenen vuoden aikana keskimäärin noin 4-5 %:n vuosivauhtia. Alueen talouskasvua ja kulutuskysyntää tukevat jatkossakin demografiset tekijät (nuori, kasvava väestö). BP Statistical Review:n mukaan Lähi-idässä on arviolta lähes puolet maailman öljyvarannoista ja noin 43 % kaasuvarannoista. Nämä valtavat raaka-ainevarannot tuovat alueelle vaurautta pitkälle tulevaisuuteen. Öljyn maailmanmarkkinahinnan merkittävästä laskusta huolimatta talouskasvun odotetaan edelleen pysyvän verraten vahvana myös tulevina vuosina. Suuret vararahastot ja halu kasvaa tukevat osaltaan alueen talouksia.


Alentuneen öljynhinnan myötä monien GCC-maiden budjetit ja vaihtotaseet kääntyvät alijäämäisiksi. Parhaimmillaan öljytulojen lasku kannustaa alueen maat jatkamaan aktiivisesti talouksiensa rakenneuudistuksia. Suurten vararahastojensa avulla ne pystyvät rahoittamaan alijäämiä pitkään ja jatkamaan investointejaan infrastruktuuriin. Niin päättäessään ne voivat myös lisätä merkittävästi velkarahoitusta nykyisten velkaisuustasojen ollessa alhaisia.


GCC-maiden valuutat ovat olleet kiinteästi sidotut dollariin pääosin jo 1980-luvulta alkaen ja mailla on käytössään merkittävät valuuttavarannot. Ajoittaisista markkinaspekulaatioista huolimatta onkin varsin epätodennäköistä, että valuuttakytköksiin tulisi muutoksia lähitulevaisuudessa, sillä devalvaation seurannaisvaikutukset olisivat kokonaisuudessaan negatiivisia GCC-maille.
Ns. P5+1 –maat (Iso-Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä, Yhdysvallat + Saksa) ja Iran pääsivät heinäkuussa sopuun Iranin ydinohjelmaa koskevista rajoituksista ja kansainvälisistä tarkastuksista, joiden vastineena länsimaiden Irania koskevat pakotteet puretaan asteittain. Sanktioiden purku alkanee vuoden 2016 aikana. Iranin avautumisella tulee olemaan merkittävä taloudellinen vaikutus koko Lähi-itään. Neuvottelutulos tulee lähivuosina muovaamaan myös Lähi-idän poliittista kehitystä. Syyrian, Irakin ja Jemenin kriiseissä Iran on yksi tärkeimmistä toimijoista ja sen poliittinen vaikutusvalta ulottuu kauas.


Iranin kansantalous kuuluu IMF:n ja Maailmanpankin arvioiden mukaan ostovoimapariteetilla mitaten jo nyt maailman kahdenkymmenen suurimman talouden joukkoon. Iran vastaa väestömäärältään Turkkia, BKT:ltaan Thaimaata, öljyvarannoiltaan Kanadaa ja sen kaasuvarannot ovat suurimmat maailmassa. Ostovoimapariteetilla korjattu BKT/henkilö yltää Iranissa lähes Turkin tasolle. Iranin pakotteiden purusta hyötyy ensivaiheessa eniten Dubai muun muassa, koska iso osa Iranin tuonnista tulee Arabiemiraattien kautta. Myös Turkki on merkittävä hyötyjä. Turkkilaisarvioiden mukaan Turkin kauppa Iranin kanssa voi nousta nykyisestä noin $13 miljardista $30 miljardiin seuraavien 18-24 kuukauden aikana ja myös turismin odotetaan lisääntyvän selvästi.


Yritysesimerkki Lähi-idästä


Tapasin viime viikolla kaksikymmentäkolme useita eri toimialoja edustanutta yritystä viidestä eri maasta. Yritysjohdon arviot kuluvan ja tulevan vuoden näkymistä olivat pääosin positiivisia. Seuraavassa esitellään esimerkkinä hieman tavanomaisesta poikkeava yritys, joka löytyy myös rahastomme salkusta.


Dubain pörssiin viime vuonna listautunut Dubai Parks & Resorts rakentaa Dubaihin Lähi-idän suurinta teemapuistoaluetta. Tämän lähes tarkalleen Dubain ja Abu Dhabin puolivälissä sijaitsevan yli 230 hehtaarin alueelle levittäytyvän hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on AED 10,5 miljardia (n. 2,6 miljardia euroa). Puiston vetonauloja ovat mm. Bollywood Parks, Legoland, ja Hollywood-elokuviin pohjautuva motiongate. Vierailijoiden käyttöön rakennetaan myös Marriott Groupin operoitaviksi yli 500 hotellihuonetta ja yli 20,000 m2:n ravintola- ja kauppa-alue. Projektinjohdosta vastaavilla henkilöillä on pitkä kokemus vastaavien teemapuistojen rakentamisesta eri puolille maailmaa. Yhtiön johdon mukaan puiston rakentaminen on pysynyt hyvin aikataulussa. Puistoa rakentaa parhaillaan noin 10,000 työntekijää. Yli puolet puiston lähes sadasta vetonaulasta tulee olemaan joko sisätiloissa tai ilmastoituja. Puiston on määrä avautua lokakuussa 2016.


MasterCardin tekemän tutkimuksen mukaan Dubaissa vieraili vuonna 2014 yli 14 miljoonaa turistia eli enemmän kuin esimerkiksi New Yorkissa. Tavoite on kolminkertaistaa turistien määrä vuoteen 2030 mennessä. Teemapuistoissa vieraili maailmanlaajuisesti arviolta noin 377 miljoonaa ihmistä vuonna 2013. Lähi-idän ja Intian niemimaan alueilla teemapuistojen tarjonta on toistaiseksi hyvin vähäistä. Neljän tunnin lentomatkan päässä Dubaista asuu arviolta noin kolme miljardia ihmistä, joten kysyntäpotentiaali Dubai Parks & Resortsin teemapuistolle on olemassa. Dubai Parks & Resorts tekee strategista markkinointiyhteistyötä Dnatan ja Emirates Airlinesin kanssa. Kumppanit ovat merkittäviä, sillä Dnata operoi mm. yli 70 miljoonalla matkustajallaan maailman vilkkainta kansainvälistä lentokenttää Dubaissa ja Emirates Airlines kuljetti viime vuonna yli 49 miljoonaa matkustajaa.


Yhtiön tavoite on myydä 6,7 miljoonaa pääsylippua ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonna 2017 sekä hankkia AED 2,4 miljardin (noin 600 miljoonan euron) liikevaihto ja 150 miljoonan euron käyttökate. Yhtiön markkina-arvo on noin AED 7,0 miljardia (1,7 miljardia euroa). Lisätietoa yhtiöstä on saatavilla osoitteessa http://www.dubaiparksandresorts.com/.


Osakemarkkinoiden tilanne ja odotuksemme jatkosta


Lähi-idän jatkuvasta poliittisesta epävakaudesta huolimatta alueen poliittisesti vakaimpien maiden osakemarkkinat ovat tarjonneet pitkän aikavälin sijoittajalle hyviä ja huomattavasti muita kehittyviä markkinoita parempia tuottoja. Useat alueen osakemarkkinoista ovat kuuluneet vuodesta 2011 alkaen maailman parhaiten tuottaneiden osakemarkkinoiden joukkoon. Myös kuluvana vuonna alueelle sijoittava rahastomme on tuottanut selvästi paremmin kuin kehittyvät osakemarkkinat keskimäärin sekä menestynyt myös vertailuindeksiään paremmin.
Suhteellisen myönteiset talousnäkymät ja yritysten tuloskasvuodotukset houkuttelevat sijoittajia. Markkinoiden konsensustulosennusteilla laskettuna Lähi-idän (GCC ja Egypti) osakkeet on keskimäärin hinnoiteltu siten, että vuoden 2015 hinta/tasearvoennuste on noin 1,5, hinta/tulos-ennuste noin 12 ja oman pääoman tuotto-odotus yli 12 %. Riskitekijät huomioidenkin alueen osakemarkkinoiden nykyhinnoittelu vaikuttaa maltilliselta. Osakepoiminnalla alueelta on löydettävissä hyviä, kohtuuhintaisia sijoituskohteita.
Lähi-itään liittyvät riskit ovat pääosin poliittisia. Suosittelemme Lähi-itään ja kehittyville osakemarkkinoille yleensäkin sijoitettavan vain pitkäjänteisesti ja sijoitettavan määrän asettamista sopivaksi suhteessa sijoittajan omaan riskinsietokykyyn.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Kiinan keskuspankki, EKP ja Fed ovat vakauttamassa markkinoita
Seuraava
Politiikka ja heikko liira olleet myrkkyä turkkilaisosakkeille – Iranista kasvuoptio