07.05.2018

Heikki Nystedt

Heikki Nystedt

Johtaja, sijoitustoiminta
Helsinki
+358 40 724 9226

Yhdysvalloissa korkokäyrä on jatkanut viimeisten viikkojen aikana loiventumistaan. Positiivista kuitenkin on, että käyrän muoto on edelleen niin sanotusti nouseva. Nousevan korkokäyrän tunnusmerkkinä on se, että juoksuajaltaan pidempien lainojen tuottovaateet ovat korkeammalla tasolla verrattuna lyhyisiin lainoihin. Tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloissa 10-vuotiaan valtionlainan tuottovaade on noin 3 % ja 2-vuotiaan noin 2,5 %. Yleensä talouden juhlat päättyvät, kun korkotaso alkaa laskea investointikysyntää ja kulutusta. 

Huhtikuun alussa korkomarkkinat alkoivat hinnoitella ensimmäistä Fed:n koronlaskua vuoden 2020 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Tämä tarkoittaa sitä, että tuossa kohtaa talous olisi taantumassa, johon myös keskuspankin olisi reagoitava koronlaskulla. Ennen tätä Fed:n on kuitenkin nostettava ohjauskorkoaan selvästi nykyiseltä tasolta. 

Näkemyksemme on, että kuluvan vuoden aikana Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoa kaksi kertaa nykyiseltä 1,50–1,75 %:n tasolta. Nämä nostot eivät riitä ajamaan taloutta vielä taantumaan, koska noin 2 %:n ohjauskorolla reaalikorko on edelleen nollan tuntumassa. Tätä korkeammat tasot ovatkin sitten asia erikseen.  

Euroopassa talousluvut tulleet odotuksia heikompina ja dollari vahvistunut

Atlantin tällä puolella EKP tukee taloutta edelleen voimakkaalla elvytyksellä eikä tähän ole tulossa äkillistä muutosta. Viimeaikoina nähdyt talousluvut ovat olleet Euroopassa pehmeitä suhteessa odotuksiin. Tästä on seurannut, että Euroopan keskuspankki ei ole pakotettu normalisoimaan rahapolitiikkaansa nopeammalla tahdilla.

EKP-odotusten laskettua myös valuuttamarkkinat ovat reagoineet. Yhdysvaltojen dollari on vahvistunut suhteessa euroon ja myös muihin päävaluuttoihin nähden melko terävästi. Esimerkiksi paljon seurattu dollari -indeksi, jossa euron osuus on vajaat 60 %, on noussut kolmessa viikossa tasolta 89,5 tasolle 92,5 eli nousua siis reilut 3 %. 

Uskomme, että dollarilla voi olla edelleen tilaa vahvistua lyhyellä aikajänteellä. Sijoittajien asemoituminen oli hyvin dollari-negatiivinen huhtikuulle tultaessa. Nyt näiden positioiden purkaminen on ajanut dollaria vahvemmaksi. Pidemmällä tähtäimellä näkemyksemme on, että muut läntiset keskuspankit tulevat normalisoimaan rahapolitiikkansa, mikä luo dollarille vastaavasti heikentymispaineita.

Osakemarkkinoilla ja velkakirjamarkkinoilla dollarin vahvistuminen on näkynyt ennen kaikkea kehittyvien talouksien negatiivisena markkinakehityksenä. Lisäksi halventunut euro on antanut tukea Euroopan osakemarkkinoille verrattuna maailman osakemarkkinoihin.  Kehittyvien talouksien osalta kyse ei kuitenkaan ole laajamittaisesta paniikista tai kriisistä, mutta tilannetta on syytä tarkkailla. Mikäli dollarin vahvistuminen jatkuu, kehittyvien markkinoiden osakkeissa ja velkakirjoissa voidaan nähdä lisää riskinmyyntiä.

Taalerin sijoitusstrategia

Isossa kuvassa näkemyksemme on, että tänä vuonna hyvä tulos- ja talouskehitys tukee riskisiä sijoituksia. Rahapolitiikan normalisoituessa talouskasvu tulee laskemaan maailmanlaajuisesti vuosina 2019–2021. Allokaatiosalkuissa osakepainomme on tällä hetkellä strategisesti neutraalissa. Korkosijoituksissa luotamme edelleen yritysriskiin hajautetusti. Lisäksi vältämme liiallista korkoriskiä euroalueella.

Korkojen nousu Yhdysvalloissa on muuttanut jo sijoitusympäristön ja näkemyksemme on ollut jo jonkin aikaa, että tuotot tulevat maltillistumaan riskimarkkinoilla. Syklin lähestyessä loppuaan sijoittajien hermostuneisuus kasvaa, jolloin markkinoiden korjausliikkeet ja heilunta yleistyvät. Tällaisissa markkinaolosuhteissa salkun oikeanlaisen riskitason ja hajautuksen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa! 
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Vahva tuloskasvu ei ole pystynyt nostamaan osakkeita korkeammille tasoille
Seuraava
Osakevolatiliteetti on laskenut, mutta uskomme kurssiheilunnan jatkuvan