26.09.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostosta joulukuussa ovat nousseet tasaisesti koko vuoden ajan. Vuoden alkupuolella odotukset laskivat, kun teollisuuden kasvumomentti hidastui maailmanlaajuisesti ja öljyn hinta romahti. Tästä palauduttiin kuitenkin nopeasti. Toinen piikki alaspäin nähtiin brittien EU-äänestyksen jälkeen. Tästäkin toivuttiin ja odotukset nostosta ovat jo korkeammalla kuin ennen BREXIT–äänestystä. On todennäköistä, että Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoja jo tämän vuoden puolella. Nostovauhti tulee kuitenkin olemaan hyvin hidasta. Koronnostot eivät mielestämme ole tekijä, joka yksissään vaarantaa sijoitusmarkkinoiden kehityksen.


Pidemmät markkinakorot hakevat pohjatasoja

Pitkät korot ovat kääntyneet lievään nousuun heinäkuun alun jälkeen. Nousu on ollut hyvin maltillista, mutta se on tapahtunut ympäristössä, jossa inflaatio-odotukset ovat pysyneet hyvin alhaisena ja Yhdysvalloista on saatu muutama heikko datapiste. Vaikuttaakin siltä, että riskittömäksi miellettyjen markkinakorkojen osalta osalta (mm. Saksan ja Yhdysvaltojen 10 v lainat) haetaan pohjatasoja. Tarkkaa hetkeä pohjatasoille on mahdotonta sanoa, mutta on todennäköistä, että se tulee oleman jossain vaiheessa 12 kk aikaikkunalla.


Tuottoerot kasvaneet osakemarkkinoiden sisällä – menneet voittajat ovat uusia häviäjiä

BREXIT-äänestyksen jälkeen osakemarkkinoilla on nähty voimakasta rotaatiota. Menneet voittajat ovat olleet häviäjiä heinäkuun alusta alkaen. Rahavirtojen kääntyminen ajoittui samaan hetkeen korkotasojen käänteen kanssa. Tämä on loogista. Tasaista tulosta yli taloussyklien tekevien isojen kasvuyhtiöiden tulevien kassavirtojen nykyarvo vaikuttaa vähemmän arvokkaalta kun diskonttokorko nousee. Edellä mainitut yhtiöt ovat olleet ylivertaisia sijoituskohteita finanssikriisin jälkeen ja niiden hinnoittelu on paikoitellen muuttunut hyvin haastavaksi.

Epäsuosiossa olleet ja edullisemmin hinnoitellut markkinasegmentit vaikuttavat entistä houkuttelevammilta. Arvoyhtiöt pärjäävät paremmin kuin kalliit kasvuyhtiöt ja edullisesti hinnoitellut syklisemmät toimialat pärjäävät paremmin kuin defensiivisemmät. Myös finanssisektorin (pankit ja vakuutus) suhteellisen tuottokehityksen voi odottaa asteittain paranevan, kun korkotasojen lasku pysähtyy ja korot nousevat loivasti.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Tuloskasvu ratkaisee loppuvuonna – keskuspankit ja poliittiset tapahtumat riskeinä
Seuraava
Yhdysvalloissa tullaan vaalien jälkeen lisäämään finanssipoliittista elvytystä