03.10.2016

Vierailin viime viikolla BCA Researchin isossa sijoittajakonferenssissa New Yorkissa. Tässä lyhyesti tärkeimmät esille nousseet asiat:

Presidentinvaalien jälkeen Yhdysvalloissa tullaan todennäköisesti lisäämään finanssipoliittista elvytystä. Sijoittajilla on edelleen varsin paljon käteistä, ja mikäli taantumaa ei tule vuonna 2017, globaalit osakesijoitukset tulevat menestymään edelleen kohtalaisesti.

Kukaan ei tiedä ehdokas Trumpin politiikkaa ja näin hänen voittonsa 8.11. tulisi olemaan ainakin lyhyellä aikavälillä huono uutinen osakkeille. Kun seuraava taantuma joskus tulevaisuudessa toteutuu, keskuspankit eivät enää pysty samalla tavalla avittamaan. Ongelmallista tämä on varsinkin euroalueella.

Kiinan viranomaiset toteuttivat vajaa vuosi sitten elvytyksen, mikä johti lainanannon kasvuun, maan asuntomarkkinan ja globaalisti raaka-aineiden elpymiseen. Seuraavaksi Kiinassa voi olla edessä hienoinen lainanannon kiristäminen ja näin asuntomarkkinoiden jäähtyminen.

Finanssipoliittinen elvytys tulossa Yhdysvalloissa

BCA:n vuosittaisessa seminaarissa puhuneen entisen valtiovarainministeri L. Summersin teesi on, että länsimaissa tullaan edelleen säilymään hitaan talouskasvun ja inflaation oloissa. Näin Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) ei pysty nostamaan viitekorkoaan ainakaan nopeasti tai paljon. Elvyttääkseen talouskehitystä seuraava presidentti tullee aloittamaan finanssipoliittisen elvytyksen ensi vuonna. Ainakin H. Clintonin suosimille julkisille infrahankkeille olisi Yhdysvalloissa myös tarvetta. Markkinoilla odotukset infrahankkeista näkyvät jo nyt mm. teräsyhtiöiden ja infrarakentamista tekevien yhtiöiden osakkeiden nousuna.

Sijoittajakyselyt: osakkeita suositaan, mutta käteispainot edelleen korkeat

Seminaarissa kysyttiin sijoittajilta, minkä he olettavat olevan paras sijoitusluokka seuraavien 12 kuukauden aikana. Noin 50 % sijoittajista suosi kehittyvien ja länsimaiden osakkeita, mutta yllättävän suuri osa sijoittajista (19 %) piti käteistä parhaana sijoitusluokkana. Melko hurja vastaus, kun käteisen tuotto on nolla tai negatiivinen. Isot käteispainot ovat historiassa johtaneet siihen, että osakekurssien laskut jäävät lyhytaikaisiksi ja ovat hyvä uutinen osakkeille tulevaisuudessa.

Seminaarissa huomioitiin S&P 500 -indeksin historiallisen korkea osinkotuotto. S&P500 osinkotuotto on nyt n. 2.1 % vs. US 10v. velkakirjan korko 1,6 %. Nyt indeksin kaikki sektorit maksavat korkeampaa osinkotuottoa kuin USA:n 10v. korko. Mielenkiintoa herätti myös teknologia- ja internet-yhtiöiden nopea liikevaihdon kasvu, mikä luonnollisesti kertoo käynnissä olevasta globaalista murroksesta. Euroopassa positiivisesti suhtauduttiin saksalaisiin kiinteistöyhtiöihin. Näitä suosimme myös Taalerilla.

Presidentinvaaleissa Trumpin voitto lisäisi epävarmuutta

Yhdysvaltain presidentin vaalit pidetään 8.11. Konferenssin asiantuntijoista kukaan ei pystynyt arvioimaan, minkälaista talous- tai kauppapolitiikkaa Trump tulisi todellisuudessa ajamaan. Erityisesti Trumpin kritiikki Fediä ja pääjohtaja Yelleniä kohtaan sekä mahdolliset kauppariidat Kiinan kanssa pelottavat nyt sijoittajia. Näin Trumpin voitto olisi lyhyellä tähtäimellä huono uutinen osakkeille ja Clintonin valinta puolestaan olisi hyvä uutinen.

Miten viranomaiset voivat elvyttää seuraavassa taantumassa?

Isossa kuvassa mielenkiintoista ja hieman pelottavaa on pohdinta, miten viranomaiset voivat elvyttää seuraavassa taantumassa. Historiassa Fed on laskenut viitekorkoa keskimäärin 5 % -yksiköllä taantumassa ja elvyttänyt näin talouden ja osakekurssit. Mikäli taantuma yllättäisi lähivuosina, Fed ei pystyisi laskemaan korkoja samalla tavalla eikä määrällisen elvytyksen vaikutus ole enää yhtä suuri kuin 2008 taantumassa. Näin paine finanssipoliittiselle elvytykselle kasvaisi entisestään. Entistä huolestuttavampi tilanne on euroalueella, missä EKP:n mahdollisuus elvyttää tulee olemaan vielä huonompi. Lisäksi euroalueella tuskin on kykyä sopia finanssipoliittisesta elvytyksestä.

Kiina elvytti vuosi sitten – seuraavaksi edessä lainanannon kiristys?

Vajaa vuosi sitten Kiinassa viranomaiset aloittivat elvytystoimenpiteet, joilla saatiin aikaan lainanannon voimakas kasvu. Näin asuntomarkkinat Kiinassa elpyivät ja raaka-ainehinnat nousivat. Nyt Kiinan asuntomarkkinat ovat ainakin isoissa kaupungeissa ylikuumentuneet. Seuraavaksi Kiinassa voi olla edessä rahapolitiikan ja lainanannon kiristäminen. Luonnollisesti tällä voi olla negatiivinen vaikutus myös raaka-ainehintoihin globaalisti.

Allokaatiosalkuissamme olemme vähentäneet DAX-indeksiä ja lisänneet teknologiayhtiöitä

Allokaatiosalkuissamme pidimme osakkeet neutraalissa painossa kevään ja alkukesän ajan. Elokuun alussa nostimme osakkeet jälleen maltilliseen ylipainoon ostamalla teknologiayhtiöitä Yhdysvalloissa. Tänään 3.10. Allokaatio 50 -salkun osakepaino on n. 53 %. Viime viikkoina olemme Euroopassa vähentäneet DAX -indeksiä, mutta samalla lisänneet saksalaisia teknologiayhtiötä.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Yhdysvaltojen keskuspankin korkosykli on kääntymässä
Seuraava
Odotusten mukaiset työllisyysluvut pitävät katseet Fedin joulukuun kokouksessa
Kai Leppelmeier