16.04.2018

Heikki Nystedt

Heikki Nystedt

Johtaja, sijoitustoiminta
Helsinki
+358 40 724 9226

Sijoitusmarkkinat ovat olleet varpaillaan tammikuun lopusta saakka, jolloin osake- ja muilla riskimarkkinoilla koetun korjausliikkeen voidaan nähdä alkaneen. Vuodenvaihdetta sävytti voimakas ja paikoitellen jopa liiallinen riskinottohalukkuus. Ehkä ensimmäistä kertaa tämän osakemarkkinoiden nousuputken aikana markkinoilla vallitsi liiallinen yliluottamus ja jopa euforia. Liiallisen yliluottamuksen taustalla olivat ennen kaikkea vahvistunut taloustilanne maailmanlaajuisesti ja yritysten parantuneet tulosnäkymät, eikä vähiten Yhdysvalloissa tehdyn yritysverouudistuksen myötä.

Kuten niin monesti aikaisemminkin, markkinoiden optimismi nostatti riskimarkkinoita alkuvuonna siten, että jonkinlainen korjausliike alaspäin oli väistämätön. Tammikuun jälkeen markkinoiden keskiössä ovat olleet niin suuret yhdysvaltalaiset teknologiayritykset, kauppasodan uhka sekä viimeisimpänä Lähi-Idän tilanteen mahdollinen eskaloituminen. Nämä kaikki ovat osaltaan laskeneet optimismia, mutta isossa kuvassa olennaisin tunnelman muuttaja on ollut Yhdysvaltain keskuspankki Fed.

Yhdysvaltojen talous on kasvanut ja työttömyysaste laskenut. Työmarkkinat ovat kiristyneet siinä mittakaavassa, että yritykset joutuvat yhä useammin nostamaan työntekijöidensä palkkoja. Tästä seuraa, että hillitäkseen inflaatiopeikon syntymistä Yhdysvaltojen keskuspankki Fed tulee jatkamaan koronnostoja tämän ja ensi vuoden aikana tasaisella tahdilla. Historiassa suurin osa taloussykleistä on päättynyt, kun vieraan pääoman hinta taloudessa on noussut liian korkeaksi.

Näkemyksemme on, että nykyinen korkotaso Yhdysvalloissa on edelleen talouskasvua tukeva. Tämä näkemys perustuu siihen, että ohjauskorko on reaalisesti miinusmerkkinen. Nimellisesti keskuspankin ohjauskorko on tällä hetkellä 1,50–1,75 %. Mikäli tästä vähennetään inflaatiovauhti eli tarkastellaan ohjauskorkoa reaalisena, päästään tasolle -0,6 %. Taustaksi, että vuodesta 1960 lukien kaikki kahdeksan taantumaa Yhdysvalloissa ovat alkaneet, kun reaalikorko on ollut yli 1,8 %. Nykyisellä inflaatiovauhdilla tuo taso toteutuisi, mikäli ohjauskorko olisi noin 3,8 %. Tässä kannattaa huomioida, että kaikki taloussyklit ovat yksilöllisiä ja todellinen taloutta hidastava ohjauskoron taso voi olla myös tätä alempi.

Näkemyksemme on, että tänä vuonna hyvä tulos- ja talouskehitys tukevat riskisiä sijoituksia. Rahapolitiikan normalisoituessa maailmanlaajuisesti vieraan pääoman kustannuksen nousu laskee talouskasvua vuosina 2019–2021. Allokaatiosalkuissa osakepainomme on tällä hetkellä strategisesti neutraalissa.   
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Uskomme täysimittaiselta kauppasodalta lopulta vältyttävän
Seuraava
Aiheuttaako korkojen nousu Yhdysvalloissa taantuman? Vai jatkuuko yritysten hyvä tuloskasvu?