29.05.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Osakemarkkinoilla on pitkästä aikaa nähty jakso, jona Yhdysvallat on laahannut muita markkina-alueita jäljessä. Viimeisen kuuden kuukauden aikana euroalueen markkinat (Eurostoxx) ovat nousseet lähes 20 prosenttia, kun US-markkinoiden (S&P 500) tuotot ovat jääneet euromääräisesti hieman alle 5 prosentin. Talouden fundamentit ovat linjassa edellä mainitun kehityksen kanssa. Ekonomistit ovat nostaneet talouden kasvuennusteita niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin. Euroalueella ennusteet on keskimäärin edelleen ylitetty kun Yhdysvalloissa kasvumomentti on hiipunut. Vastaavaa kehitystä on nähtävissä myös yritysten tulosten osalta. Euroalueella tuloskasvu on kiihtynyt selvästi odotettua nopeammin ja tulosennusteita on nostettu nopeammin kuin muualla.

 

Osakesijoittajat eivät ole enää yhtä skeptisiä kun alkukeväällä

Alkuvuoden ajan osakemarkkinoiden kehitykselle on ollut ominaista varovaisuus. Tämä on näkynyt siinä, ette defensiivisemmät markkinasegmentit ovat tuottaneet suhdanneherkempiä paremmin. Samalla korkojen nousu on pysähtynyt ja tasot ovat laskeneet vuodenvaihdetta edeltäviltä huipputasoilta. Moodi vaikuttaa jälleen kääntyneen hieman rohkeampaan suuntaan. Korkojen lasku on pysähtynyt, finanssisektori on tuottanut euroalueella laajoja markkinoita paremmin ja arvo-yhtiöiden hinnat ovat nousseet kasvuyhtiöitä nopeammin. Uskomme viimeksi mainitun trendin jatkuvan toisella vuosipuoliskolla, kun maailmantalouden kasvunäkymät säilyvät kohtuullisina, inflaatio-odotukset hieman nousevat ja jälkeen jääneet markkinasegmentit ottavat muita kiinni.

 

Korkosijoitusten kalleus saa osakkeet näyttämään halvoilta

Osakemarkkinat näyttävät absoluuttisilla mittareilla paikoitellen keskimääräistä kalliimmilta. Varsinkin Yhdysvallat nousee esiin niin historiallisilla kuin eteenpäinkin katsovilla mittareilla. Jos yhtälöön ottaa mukaan korkomarkkinat kääntyy tilanne päälaelleen. Lähes kaikkien, niin turvallisten, kuin tuottohakuistenkin korkoluokkien historiallisen alhaiset tuottotasot saavat relatiiviset hinnoittelumittarit näyttämään halvoilta. Esimerkiksi euroalueella alueen High Yield – sijoitusten tuottokehitystä kuvastavan Barclays Euro High Yield indeksin tuottotaso on laskenut jo alle Eurostoxx – indeksin osinkotuoton. Vastaavaa ei ole aikaisemmin nähty. Osakemarkkinoiden kohonnut absoluuttinen hinnoittelu hillitsee tulevia tuotto-odotuksia, mutta edullinen relatiivinen hinnoittelu tuo turvaa laskua vastaan. Pysymme strategisesti lievässä ylipainossa osakemarkkinoilla.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinapeikot ovat vaarallisia
Seuraava
Globaalisti teknologiayhtiöt voittajia - raaka-aineet ja vähittäiskaupat häviäjiä