01.11.2021

Andreas  Bergman

Andreas Bergman

Co-Head of Portfolio Management

Osakesalkunhoidolle lokakuun pimenevät päivät ovat mielenkiintoisen kiireistä aikaa kolmannen neljänneksen tuloskauden ansiosta. Vaikka paljon tuloksia on vielä raportoimatta, pystymme jo arvioimaan, miten yritykset ovat laajasti pärjänneet. Eri tuotantoketjujen pullonkaulat ja yleinen kustannusinflaatio ovat olleet jo pitkään sijoittajien huolenaiheina. Tällä tuloskaudella korostuu poikkeuksellisen selvästi se, että kysyntä lähes kaikesta on erittäin vahvaa. Kaikki mitä pystytään tuottamaan, menee kyllä kaupaksi – ongelmia aiheuttavat ennemminkin tavaroiden ja komponenttien saatavuus.

Yli 80 % tuloksensa jo raportoineista S&P 500 -yhtiöstä on ylittänyt analyytikoiden odotukset. USA:ssa tulokset ovat kasvaneet n. 35 % verrattuna samaan ajanjaksoon vuosi sitten. Pitää muistaa, että vertailukohtana on jälleen neljännes viime vuodelta, jolloin maailma oli vielä vahvasti koronan aiheuttamien sulkutoimien kynsissä. Vielä syyskuun lopussa odotukset kolmannen neljänneksen tuloskasvulle olivat  n. + 27 %, eli jälleen kerran tulosyllätykset ovat olleet hyvällä tasolla, vaikka kokonaisuudessaan tulosyllätys näyttää jäävän edellisten neljännesten tasolta. 

Yli 80 % tuloksensa jo raportoineista S&P 500 -yhtiöstä on ylittänyt analyytikoiden odotukset.

USA:ssa parhaat sektorit tuloskasvumielessä ovat olleet energia, raaka-aineet ja teollisuus. Myyntilukuja indeksitasolla tarkasteltaessa kasvuluku on + 13 %, joka on n. 2 % odotuksia parempi. Kustannusinflaation vaikutus tietenkin vaihtelee sektoreiden välillä, mutta se on pitkälle saatu siirrettyä hintoihin. Viesti on hyvin pitkälle sama riippumatta siitä, tarkasteleeko amerikkalaisia vai eurooppalaisia yhtiöitä. Yksityiskohtana voidaan todeta, että amerikkalaiset teknologiajätit ovat pääsääntöisesti onnistuneet hyvin ja tulokset ovat ylittäneet odotukset, mikä on tukenut markkinoita. 

Euroopassa ennusteen on ylittänyt 68 % raportoineista. Tuloskasvua indeksitasolla näyttää juuri nyt olevan + 44 %. Valtaosa tästä tulee energiasektorista, jota ilman tuloskasvu näyttäisi olevan noin + 24 %. Euroopan autosektorin komponenttipulan pitäisi tästä lähtien asteittain mennä parempaan suuntaan, mutta puolijohdepula jatkunee pitkään, kuten monet toimialat ovat tuoneet esille.

Pohjoismaissa tuloskausi näyttää tähän asti saatujen raporttien valossa sekä liikevaihtojen että tulosten suhteen konsensusodotuksia paremmalta. Suomessa liikevaihtoennusteet on ylitetty keskimäärin noin 2,8 % ja tulosennusteet noin 9,2 %. Pohjoismaisella tasolla liikevaihtoennusteet on ylitetty keskimäärin noin 1,9 % ja tulosennusteet noin 5,2 % Suomessa vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna liikevaihdot ovat kasvaneet 16 % ja liiketulokset peräti 56 %. Tuloskasvun suurimpia ajureita on mm. metsäsektorin hyvä kehitys pakkausten ja puutuotteiden ajamana. 

Pohjoismainen vertailu vuoden takaiseen ajanjaksoon antaa liikevaihdoille kasvua 16 % ja liiketuloksille 9,3 %. Energiayhtiöiden, kuten esimerkiksi Equinorin ja Aker BP:n, tulokset ovat kasvaneet eniten. Pohjoismaiset yhtiöt ovat varovaisia kommentoidessaan tulevien kvartaaleiden kehitystä. Huolet mm. tuotantoketjujen haasteista ja kohonneista logistiikkakustannuksista sävyttävät annettuja ohjeistuksia, vaikka kysyntätilanne monen yrityksen osalta näyttäisikin myös pohjoismaissa positiiviselta.
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Nykyinen ”energiakriisi” poikkeaa monella tavalla aiemmista
Seuraava
Osakkeet vahvassa vedossa tuloskasvun siivittäminä
Tommi Tähtinen