13.02.2023

Vuosi 2022 jäi historiaan poikkeuksellisen heikkona osake- ja korkomarkkinoilla, mutta alkanut vuosi on tuonut osakemarkkinoiden kehitykseen tervetulleen trendimuutoksen. Alkuvuoden kehitys on ollut monen mielestä jopa yllättävän vahva, etenkin, kun talouksiin on yleisesti odotettu jonkinasteista taantumaa, ja tunnelma sijoitusmarkkinoilla oli viime vuoden loppupuolella yleisesti heikko.

Vuoden alun kurssinousuja ihmeteltäessä on hyvä pitää mielessä, että kurssitasoihin oli jo leivottu sisään varsin paljon negatiivisia odotuksia, etenkin Euroopassa. Kun katsomme puoli vuotta taaksepäin, pelkona oli maakaasun loppuminen talvella Keski-Euroopassa, mikä olisi tuonut tullessaan lukuisia ongelmia ja mahdollisesti jopa sähkökatkoja. Todellisuus on kuitenkin osoittautunut täysin erilaiseksi: kaasuvarastot täyttyivät ennakkoon, talvesta tuli poikkeuksellisen leuto ja teollisuus vähensi kaasun käyttöä. Pelätty energiakriisi siis peruuntui. Voimme odottaa inflaation tästä eteenpäin maltillistuvan, mikä osaltaan tukee markkinoiden näkymiä. Jonkinasteinen taantuma pysyy markkinoiden odotuksissa, mutta Kiinan avautuminen omien Covid-rajoitustensa jäljiltä tukee osaltaan globaalia kasvukuvaa.

Tuloskasvu on maltillistunut, mutta yllättäjiäkin on

Tätä taustaa vasten tuloskausi on toistaiseksi sujunut positiivisissa tunnelmissa, ja tätä kirjoitettaessa monet Euroopan suurimmista yhtiöistä ovat jo raportoineet tuloksensa. Riippuen siitä, arvioidaanko asiaa markkina-arvon vai yhtiöiden määrän perusteella, tuloskauden voidaan sanoa olevan joko puolessavälissä tai ainakin lähellä sitä. Yleinen tuloskasvu on odotetusti maltillistunut edellisten tuloskausien jäljiltä; takanamme on lähes kahden vuoden vahvan tuloskasvun jakso, mutta markkinatasolla tuloskasvu jäänee Euroopassa neljännellä vuosineljänneksellä nollan tuntumaan. Pinnan alla on luonnollisesti paljon eri trendejä, jotka vaikuttavat yhtiöihin eri tavoin, ja tuloskuva eri sektoreiden välillä on epäyhtenäinen. Vahvaa tuloskasvua on nähtävissä energiasektorilla, jossa yhtiöt ovat edelleen hyötyneet öljyn hinnasta, sekä finanssisektorilla, jossa korkeampi korkotaso hyödyttää ennen kaikkea pankkeja.

Kuluvan tuloskauden piirteisiin kuuluvat myös selvät kurssireaktiot yhtiöiden raportteihin. Reaktiot positiivisiin tulosyllätyksiin ovat olleet kohtuullisen hyviä, ja pettymyksistä taas on rankaistu selvillä kurssilaskuilla.

Katse kääntyy teknologiayhtiöihin

Kiinnostavan näkökulman tuloskauteen tarjoaa IT-sektori, jossa eurooppalaiset puolijohdearvoketjun yhtiöt kuuluvat alkuvuoden vahvempiin nousijoihin. Sektorin kysyntäkuva näyttää kaksijakoiselta. Toisaalta puhelimista, tableteista ja tietokoneista juontuva kysyntäkuva näyttää heikolta, mitä on odotettu. USA:ssa isot teknologiayhtiöt ovat pettäneet analyytikoiden odotukset. On selvää, että talouden heikompi momentum näkyy myös isoissa teknologiayhtiöissä. Teknologiayhtiöiden tulosten pehmeneminen ei kuitenkaan ole kurssikehitysmielessä levinnyt laajemmin osakemarkkinoille. Euroopan autosektorista ja osittain yleisestä teollisuudesta tuleva puolijohdekomponenttien kysyntä näyttää kuitenkin edelleen vahvalta, mitä tukee yleinen sähköistäminen ja sähköautojen vahva kysyntä. Tässä suhteessa eurooppalaiset yhtiöt, kuten Infineon, ovat syklin tässä vaiheessa asemoituneet hyvin. Myös Infineonin kilpailija ST Microelectronics on pärjännyt tässä ympäristössä hyvin. Yhtiö raportoi odotuksia paremman tuloksen ja julkaisi samalla alkaneelle vuodelle odotuksia huomattavasti vahvemman ohjeistuksen. Vahva raportti ja ohjeistus palkittiin selvällä kurssinousulla.

Kiinassa janotaan nyt luksusta

Kiinan avautuminen vaikuttanee monin tavoin, eikä ainoastaan suoraan Kiinaan altistuneiden yhtiöiden kautta. Yksi sektori, joka hyötyy Kiinan avautumisesta, ovat luksustavaran myyjät. Luksustuotevalmistajien, kuten LVMH:n liikkeiden ulkopuolella on muodostunut jonoja, kun asiakkaat ovat pitkästä aikaa päässeet kaupoille. LVMH julkaisi vahvan raportin, joka otettiin positiivisesti vastaan markkinoilla. Yhtiön luottamusta näkymiinsä kuvaa se, että se kasvatti markkinointiaan Q4:n osalta Kiinan silloisista Covid-suluista huolimatta, ja näin tulos jäi hieman markkinoiden odotuksista. Vuoden 2023 myynti on kuitenkin alkanut vahvasti, ja osake kuuluu alkuvuoden vahvoihin nousijoihin.

Kokonaisuutena olemme toistaiseksi tyytyväisiä kuluvan tuloskauden antimiin. Vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen tuloskasvu jää aiempia neljänneksiä selvästi maltillisemmaksi, mutta tuloksiakin keskeisempiä ovat kommentit näkymistä ja odotukset alkaneelle vuodelle. Alkuvuoden kurssiralli on ollut vahva, mutta viime vuosi oli myös sijoittajanäkökulmasta raskas – kurssit laskivat, vaikka tulosennusteet liikkuivat trendinomaisesti ylöspäin lähes yhtäjaksoisesti läpi vuoden. Näyttääkin siltä, että pahimmat taantumaskenaariot onnistutaan välttämään, jolloin osakemarkkina tarjoaa paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Markkinakatsauksen on kirjoittanut salkunhoitaja Anders Thylin.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Inflaatio hidastuu ja keskuspankkien koronnostosyklin loppu on lähellä
Seuraava
Hajautusta horisontissa?