30.01.2017

Viimeisten kuukausien aikana lähes kaikki talousindikaattorit ovat piristyneet globaalisti. Viimeisten viikkojen aikana myös inflaatioluvut ovat olleet nousussa ja kiihtyneet odotuksia enemmän. Tämä globaali reflaatio on johtanut osakekurssien ja korkojen kohoamiseen. Samalla osakemarkkinoiden arvostukset ovat nousseet jo historiallisesti korkeiksi.

Isossa kuvassa tämä kaikki on normaalia ja kuvaa osakemarkkinoiden tämän syklin viimeistä jaksoa. Maailmantalous ja tulokset kasvavat, kuluttajien luottamus on huipuissaan, inflaatio kiihtyy ja työttömyys laskee edelleen. Samalla Yhdysvaltain keskuspankki ja ensi vuonna myös EKP kiristävät rahapolitiikkaansa. Allokaatiosalkuissamme pidämme osakeylipainon maltillisena. Tällä viikolla Fedin ja Japanin keskuspankin kokoukset.


Talouskasvu ja inflaatio kiihtymässä

Viimeisten kuukausien aikana julkaistut talousindikaattorit ovat olleet vahvoja. Ne ovat ylittäneet jopa kohonneet ekonomistien odotukset. Yritysten ja kuluttajien luottamisindikaattorit ovat nousseet niin USA:ssa kuin Euroopassakin. Globaalisti yritysten luottamusindikaattorit (PMI) ennakoisivat nyt jo yli 4 %:n kasvua maailmantaloudelle.

Viimeisten viikkojen aikana myös inflaatioluvut ovat kohonneet. Taustalla on toki öljyn hinnan nousu, mutta myös palkat kohoavat esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa. Tämä reflaatio – talouskasvun ja inflaation kiihtyminen – on johtanut pitkien korkojen ja osakekurssien nousemiseen. Ymmärrettävästi.


Liikevaihdot ja tulokset kasvavat – osakemarkkinoiden arvostukset jo haasteelliset

Reflaatio lupaa hyvää yritysten liikevaihdoille; koostuvathan liikevaihdot volyymikasvusta ja yritysten hinnoitteluvoimasta. Näin nyt raportoitavalla 4Q2016-jaksolla ja myös tulevalla 1Q2017-jaksolla on odotettavissa yritysten liikevaihtojen ja tulosten kasvu länsimaissa.

Mutta sijoittajat ja osakekurssit ovat jo diskontaneet yritysten tuloskasvua. Katsoi vähän mitä indeksiä tahansa, osakemarkkinoiden arvostukset ovat jo korkealla (2016e P/E luvut: S&P 500 21.2, DAX 16.7, MSCI EM 16.2, Nordic Vinx 21.2. lähde: Bloomberg konsensus).


Iso kuva: osakesyklin viimeinen jakso käynnissä

Nyt käynnissä olevassa osakesyklin viimeisessä vaiheessa talouskasvusta tulee itsestään selvää, palkat nousevat, kuluttajien luottamus on korkealla, velkaantuminen kasvaa ja Fedin koronnostoista tulee arkipäivää. Tämä viimeinen vaihe jatkuu noin 1 – 2 vuoden ajan, kunnes Fedin koronnostot ja ylivelkaantuminen tappavat talous- ja tuloskasvun.

Allokaatiosalkuissamme pidämme maltillisen ylipainon osakkeissa toistaiseksi

Allokaatiosalkuissamme olemme viime vuoden heinä-elokuusta eteenpäin pitäneet osakkeet ylipainossa. Toki olemme suosineet osakkeita rakenteellisesti jo aiemmin. Allokaatio 50 -rahastossa osakepaino on syksyn ajan vaihdellut 53 - 56 % välillä. Tammikuun alussa kevensimme hieman osakeylipainoa. Viime viikolla lisäsimme hieman kehittyviä markkinoita ja euroaluetta, koska olemme entistä luottavaisempia tuloskasvusta myös näillä markkinoilla. Allokaatio 50 -rahaston osakepaino on nyt n. 53 % tasolla.

Korkopuolella olemme joulukuun lopulla ja alkuvuonna lisänneet globaaleja ja erityisesti yhdysvaltalaisia yrityslainoja (IG). Samoin olemme hieman lisänneet Yhdysvaltalaisia riskisiä yrityslainoja (HY) valuuttasuojatusti.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Q4/2016 -tulosperiodin viesti ollut rohkaiseva
Seuraava
Mikä ohjaa tällä hetkellä päätöksentekoa allokaatiosalkuissamme
Samu Lang