12.09.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

» Volatiliteetti nousi historiallisen alhaisilta tasoilta ja riskisijoituksia myytiin – epävarmuus jatkuu jonkin aikaa

» Kesän aikana osakemarkkinoilla on nähty iso trendikäänne – viime vuosien voittavien teemojen ylituotto on päättynyt

» Kehittyvien osakemarkkinat ovat yleensä nousseet samalla kun korkotaso nousee Yhdysvalloissa


Mikään ei jatku ikuisesti – volatiliteetti nousi ja riskiä myytiin

Kurssiheilunta eri sijoitusluokissa on ollut poikkeuksellisen alhaista viimeisen parin kuukauden ajan. Sekä historialliset, että odotetut volatiliteetit olivat painuneet ennätysalhaisille tasoille niin korko-, valuutta- kuin osakemarkkinoillakin. Sijoitusmarkkinoilla mikään ei jatku ikuisesti. Perjantaina johdannaissopimusten hintojen perusteella laskettu odotettu volatiliteetti S&P 500 -osakeindeksille nousi äkillisesti 11 pisteestä 17,5 pisteeseen ja osakemarkkinat tulivat alas 2,5 prosenttia. Vastaava kehitys nähtiin korkomarkkinoilla, kun riskipreemiot levenivät. Myyntiaallon laukaisevana tekijänä voidaan pitää heikohkoja ISM – tilastoja Yhdysvalloista ja hieman odotuksia kireämpiä viestejä EKP:n ja Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikasta. Kurssiliike on melko voimakas mutta täysin linjassa aikaisempienkin minikorjausten kanssa. Isossa kuvassa US-kasvu jatkuu ja yritysten tulosmomentti on vahvistumassa pehmeän alkuvuoden jälkeen. Epävarmuus voi jatkua muutaman päivän, mutta pidempiaikaista laskua ei nähdä tälläkään kertaa.


Vanhat voittajat ovat olleet uusia häviäjiä osakemarkkinoilla

Brexit -”kapitulaation” jälkeen osakemarkkinoilla on nähty voimakas trendikäänne. Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat laahanneet muita päämarkkina-alueita jäljessä, Euroopassa hinnoittelultaan edulliset ja epäsuositut toimialat: pankit, vakuutus ja autot ovat pärjänneet defensiivisempiä ja tasaisempaa tuloskasvua tarjoavia sektoreita paremmin. Lisäksi hyvälaatuisten korkojen lievä nousu on tukenut sijoitusteemana arvo-osakkeita kasvuosakkeiden kustannukselle. Edellä mainittu rotaatio kuvastaa osaltaan vahvistuvaa uskoa taloussyklin jatkumisesta. Uskomme trendin jatkuvan, vaikka markkinoiden epävarmuus vaikuttaakin nousevan lyhyellä aikavälillä.


Korkojen noustessa kehittyvät osakemarkkinat ovat yleensä pärjänneet hyvin

Moni sijoittaja pelkää positiivisten pääomavirtojen kääntyvän pois kehittyviltä markkinoilta, kun korkotasot kääntyvät nousuun. Lyhytaikaista värinää varmasti nähdään, mutta historiallinen todistusaineisto ei tue pysyvämpää käännettä, päinvastoin. 80 –luvun puolesta välistä Yhdysvaltojen keskuspankilla on ollut neljä koronnostosykliä ja viides on ehkä juuri alkamassa. Kaikissa tapauksissa (pois lukien 90 – luvun puoliväli) MSCI Emerging markets –indeksi on noussut selvästi. Vastaava relaatio on nähtävissä pidempien markkinakorkojen kanssa. 10 vuoden koron noustessa kehittyvien markkinoiden osakekurssit ovat yleensä nousseet.


Allokaatio

» Osakkeet ovat lievässä ylipainossa.

» Talouskasvu on elpynyt ja yritysten tulosmomentti on vahvistunut heikon vuoden alun jälkeen

» Rahapolitiikka säilyy hyvin kevyenä vielä pidemmän aikaa ja korkotasot eivät nouse nopeasti


Osakesijoitukset

» Olemme nostaneet kehittyvät osakemarkkinat lievään ylipainoon

» Euroopassa suosimme etenkin Saksalaisia yhtiöitä, joiden voi olettaa hyötyvän suhteellisesti eniten etenkin Kehittyvän Aasian kasvunäkymien vakautumisesta


Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa ja Yhdysvalloissa

» Euroalueen ydinmaiden joukkolainojen tuottotasot ovat pakkasella jopa 10 vuoden maturiteetteihin asti ja hyvälaatuisia yrityslainaemissioita myydään paikoitellen negatiivisella korolla

» Emme usko korkojen voimakkaaseen nousuun, mutta vältämme silti korkoriskiä allokaatiosalkuissamme

» Koroissa voidaan nähdä ikäviä piikkejä ylöspäin kun sijoittajat myyvät negatiivisen tuotto-odotuksen kohteita epälikvideillä markkinoilla.


« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Miksi kehittyvät osakemarkkinat ovat nousseet yli 12 % tänä vuonna?
Seuraava
Tuloskasvu ratkaisee loppuvuonna – keskuspankit ja poliittiset tapahtumat riskeinä