15.03.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334
  • EKP kohdisti toimensa euroalueen talouden näkökulmasta olennaisiin asioihin
  • Yrityslainamarkkinoilla nähtiin perjantaina historiallisen voimakkaita liikkeitä
  • Rotaatio osakemarkkinoilla jatkuu – eniten jälkeen jääneet sijoitusluokat ottavat kiinni yliostetuimpia


EKP:n toimet helpottivat kotimarkkinoiden toimivuutta ja paransivat talouskasvun edellytyksiä

EKP:n paljon odotettu korkopäätös otettiin markkinoilla alun hämmennyksen jälkeen hyvin positiivisesti vastaan. Talletuskorkoa laskettiin, kuukausittaisen arvopapereiden osto-ohjelman kokoa kasvatettiin ja kohde-etuuksia laajennettiin koskemaan tavallisia yrityslainoja. Pankeille päätettiin lisäksi myöntää uusia luottoja neljän vuoden ajaksi jopa 30 % kunkin pankin lainakannan kokonaismäärästä. Talletuskoron lasku ja siihen liittyvät keskuspankkiiri Draghin kommentit aiheuttivat hurjia liikkeitä niin osake- kuin valuuttamarkkinoillakin. Sijoittajien odotusten vastaisesti pankkien ylijämäreservejä ei jätetty negatiivisen talletuskoron ulkopuolelle. Tämä poisti markkinoilta nopeasti odotukset uusista talletuskoron laskuista, mikä vahvisti euroa terävästi Yhdysvaltojen dollaria vastaan. Samassa yhteydessä osakemarkkinat painuivat nopeasti pakkaselle. Perjantaina markkinat avautuivat kuitenkin terävään nousuun, kun sijoittajille alkoi valjeta yrityslainahankintojen ja uusien TLTRO-lainojen positiiviset vaiku-tukset. EKP:n toimet tukevat pankkisektoria ja vaikuttavat positiivisesti euroalueen kasvunäkymiin


EKP estää omilla toimillaan korkopreemioiden leviämisen – hintaliikkeet ennätyssuuria

Perjantain positiiviset hintaliikkeet yrityslainamarkkinoilla olivat ennätyssuuria. Sekä riskillisten että vähemmän riskillisten joukkolainojen hinnat nousivat indeksitasolla noin 2 %. Päivittäiset hintaliikkeet olivat voimakkaimpia 10 vuoteen. Myös Yhdysvalloissa korkopreemiot kapenivat. Riskillisempien sijoitusten kehitystä kuvastava CDX-indeksi nousi selvästi ja katkaisi vuoden 2014 puolesta välistä alkaneen laskutrendin. Olemme pitkään pitäneet CDX-indeksin trendin omaista leviämistä suurimpana riskinä osakemarkkinoiden nousun jatkumiselle. Nyt nähdyt liikkeet ovat rohkaisevia. Tämä yhdistettynä US-talousdatan vahvistumiseen tukee näkemystämme nousumarkki-noiden jatkumisesta.


Rotaatio sijoitusmarkkinoilla jatkuu, entiset häviäjät ovat uusia voittajia

Volatiliteetista huolimatta vaikuttaa siltä, että perusmetallien ja öljyn hinnan pohjat nähtiin tammikuun loppupuolella. Raaka-aineiden hinnoista on haettu viitteitä mm. Kiinan talouskehityksestä, Yhdysvaltojen tehdasteollisuuden aktiviteetista sekä öljyntuottajamaiden vaikeuksista. Riskisijoitusten näkökulmasta onkin rohkaisevaa, että hinnat ovat palautuneet. Raaka-aineiden hintojen nousu on käynnistänyt voimakkaan rotaation osakemarkkinoilla. Eniten jälkeen jääneet sektorit ovat ottaneet yliostettuja markkinasementtejä kiinni. Suhteellisia voittajia ovat olleet mm. arvoyhtiöt, Brasilia, kehittyvät markkinat, perusteollisuus sekä riskilliset yrityslainat. Häviäjiä isot kasvuyhtiöt, alhaisen volatiliteetin yhtiöt ja turvalliset korkosijoitukset. Uskomme edellä kuvatun markkinarotaation vielä jatkuvan.


Allokaatio

» Osakkeet ovat maltillisessa ylipainossa.

» EKP toimet alensivat riskiä globaalista deflaatiosta ja vahvistivat euroalueen kasvuedellytyksiä

» Korkotasot säilyvät poikkeuksellisen alhaalla

» USA:n talousmomentti on vahvistunut uudestaan viime aikona


Osakesijoitukset

» Euroalueen osakkeet ovat ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

» Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

» Allokaatiosalkuissa on myös isot painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

» Aivan helmikuun alussa lisäsimme hieman kehittyviä markkinoita ja brasilialaisia osakkeita.


Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

» Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

» Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

» Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta ja osakkeiden laskulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
RAAKA-AINEIDEN ALAMÄKI PYSÄHTYI, OSAKKEISSA KÄÄNNE NÄHTÄVISSÄ
Seuraava
Keskuspankkien vastaisku onnistui ja yrityslainojen riskilisät laskivat voimakkaasti