20.11.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Osakemarkkinoilla on nähty pitkästä aikaa lievä korjausliike. Hermoilu sai alkunsa Yhdysvaltojen High Yield – markkinoilta. Myyntipaine levisi myös euroalueen riskilainoihin ja kehittyvien markkinoiden lainoihin sekä osakemarkkinoille. Suurin myyntipaine vaikuttaa kuitenkin olevan ohi. Kurssikehityksen voimakkuutta kuvastavat mittarit ovat laskeneet selvästi niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin ja sijoittajien tunnelmat ovat kääntyneet yli-innokkaista varovaisiksi nopeasti. Lisäksi riskipreemioiden ja osakemarkkinoiden odotetun volatiliteetin nousu on pysähtynyt.

Globaalin talouden ja yrityssektorin tilanne on sen verran hyvä, että itseään ruokkivan myyntiaallon syntymisen todennäköisyys on mielestämme pieni. En myisi riskisijoituksia enää näiltä tasoilta  

Korkokäyrän loiventuminen ei ole merkki lähestyvästä talouden taantumasta

Viime päivinä markkinoilla on ollut paljon spekulaatiota siitä, että korkokäyrän loiventuminen Yhdysvalloissa olisi merkki siitä, että talouden kasvuodotukset ovat laskussa. Olen eri mieltä. Korkokäyrän loiventuminen on seurausta rahamarkkinakorkojen noususta eikä pitkien korkojen laskusta. Pitkät korot reagoivat herkästi talouden kasvuodotuksiin ja arvioihin tulevan inflaation kehityksestä kun taas rahamarkkinakorot seuraavat keskuspankkien rahapolitiikkaa.

Suurin selittävä tekijä sille, että pitkät korot eivät ole nousseet vahvistuvan talousdatan mukana, löytyy mielestäni poikkeuksellisesta korkoerosta Yhdysvaltojen ja euroalueen välillä ja siitä seuraavista rahavirroista. Sijoittajat hakeutuvat ylivertaista tuottoa tarjoaviin yhdysvaltalaisiin sijoituksiin ja vastaavasti yhdysvaltalaiset korkosijoittajat pitävät varansa kotimaassa. Tämä nostaa joukkolainojen hintoja Yhdysvalloissa ja hillitsee korkojen nousua, vaikka talousdatan perusteella suunnan pitäisikin olla ylöspäin.

Lähde:Bloomberg

Talouskasvu säilyy suotuisana

Maailmantaloudella menee tällä hetkellä hyvin. Kaikista maailman maista taantumassa on kappalemääräisesti ennätysalhainen määrä maita. Tämä kertoo siitä, että aktiviteetti on hyvällä tasolla, mutta tietenkin myös siitä, että maailmantalous on vahvasti integroitunut. Saksan hallitusneuvottelujen kaatuminen aiheuttaa Euroopassa epävarmuutta lyhyellä aikavälillä, mutta faktinen data näyttää edelleen oikein hyvältä. Saksan teollisuuden tunnelmia kuvastava IFO-indeksi on ollut vahvassa nousussa ja koko euroalueen PMI-indeksien suunta on ollut ylöspäin. Kulutuskysyntä on myös vahvistunut. Uskomme, että talous- ja tuloskehitys kestää hyvin sijoitusmarkkinoilta kumpuavat väliaikaiset yskähdykset.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Odotukset keskuspankkien kireämmästä rahapolitiikasta eivät ole tarttuneet euroalueen markkinakorkoihin
Seuraava
Fed nostaa viitekorkoa ja osa korkosijoituksista nitisee – tuloskasvu tukee osakkeita