18.04.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334
 • Emme usko osakkeiden nousumarkkinan vielä päättyneen
 • Energian hintojen nousu voi nostaa yllättäen inflaatio-odotuksia
 • Korkosijoittajan vaihtoehdot vähenevät , mutta eivät ole lopussa


Korkomarkkinoilta ja talouskehityksestä edelleen tukea osakkeille

Keskuspankkien, etenkin EKP:n, rahapolitiikka on kääntynyt uudestaan kevyempään suuntaan ja vuoden 2014 puolesta välistä nähty korkopreemioiden leveneminen on pysähtynyt. Lisäksi tammikuun pohjat ovat pitäneet raaka-ainemarkkinoilla ja öljyn hinnassa on nähty hyppy ylöspäin. US-talous kasvaa ja myös teollisuudesta on saatu hieman aiempaa positiivisempia uutisia. Inflaatio, inflaatio-odotukset ja keskuspankkikorot pysyvät hyvin alhaalla ja pitkät korot eivät nouse nopeasti. Kaikkien edellä mainittujen tekijöiden pitäisi tukea osakemarkkinoiden kehitystä tästä eteenpäin


Inflaatiovauhti on edelleen olematonta euroalueella

Vuoden alusta alkaen euroalueen kuluttajahintojen nousu on hidastunut entisestään. Vuosittainen inflaatio on tällä hetkellä tasan 0 %. Kun tarkastelee lähemmin alhaisen inflaatiovauhdin syitä, niin suurin selittävä tekijä löytyy energian hintojen kehityksestä. Kuluttajahintaindeksin komponenteista energian hinta on tullut vuositasolla alas lähes 6 prosenttia. Viime aikoina nähty palautuminen hinnassa voikin kääntää inflaatio-odotukset pitkästä aikaa uudestaan nousuun. Tämä voi aiheuttaa pidemmissä korkomaturiteeteissa yllättäviä liikkeitä ylöspäin.


Rahamarkkinoilta yhä vähemmän tuottoja – muissa luokissa vaihtoehtoja vielä tarjolla

RISKIÄ HAJAUTTAVAT KOMPONENTIT (VALTIO JA IG YRITYSLAINAT)

Ydinmaiden joukkolainoihin ei kannata sijoittaa.

Reunamaat ja hyvän luottoluokituksen yrityslainat ovat parhaat kohteet. Nousevien korkojen volatiliteetti on huomattavasti korkeampi kuin laskevien. Korkoriskiä kannattaa välttää.

TUOTTOHAKUISET KOMPONENTIT (EUR JA US HY JA EMD)

EUR High Yield ja USD High Yield edelleen tuotto-riski -suhteeltaan ylivertaisia kohteita.

Kehittyvien markkinoiden houkuttelevuus on noussut selvästi ja rahavirrat palautuneet sijoitusluokkaan.


Allokaatio

 • Osakkeet ovat ylipainossa.
 • Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka kasvatti riskiä globaalista deflaatiosta ja yrityslainamarkkinat jäätyivät.
 • Kiinan keskuspankin ja EKP:n elvytys sekä Fedin pidättäytyminen koronnostoista ovat rauhoittaneet markkinat. Yritysten riskilisät ovat laskeneet voimakkaasti ja osakkeet toipuvat.
 • Odotamme maailman talouskasvun piristyvän jälleen kesän aikana.


Osakesijoitukset

 • Euroalueen osakkeet ovat ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.
 • Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.
 • Allokaatiosalkuissa on myös isot painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.
 • Aivan viime viikkoina olemme lisänneet arvoyhtiöitä Euroopassa ja kehittyviä markkinoita.


Korkosijoitukset

 • Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.
 • Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja.
 • Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.


« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Kun maailma ei romahtanutkaan
Seuraava
Makroriskit helpottaneet, mutta markkinat lyhyellä aikavälillä yliostetut
Samu Lang