04.10.2021

Tommi Tähtinen

Tommi Tähtinen

Allokaatiojohtaja

Syyskuu oli sijoitusmarkkinoilla volatiili kuukausi. Osakemarkkinoilla on nähty isoja päiväliikkeitä ylös ja alas. Globaalit osakemarkkinat jäivät syyskuussa lopulta omissa valuutoissaan noin 3,5 % ja euroissa noin 2 % miinukselle. Myös korkomarkkinoilla tapahtui. Valtionlainakorot kääntyivät nousuun vetäen mukanaan myös muiden markkinoiden korkoja ylös ja tuotot jäivät pakkasen puolelle.

Näyttää siltä, että globaalin talouskasvun huippu on saavutettu ja alkaa olla jo takanapäin. Yritysten aktiviteettia mittaavat ostopäällikköindeksit ovat kääntyneet laskuun kaikilla päämarkkinoilla niin teollisuudessa kuin palveluissa, mikä indikoi kasvun hidastumista. Tämä yhdessä tulossa olevan Yhdysvaltain keskuspankin Fedin joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman pienentämisen eli niin sanotun taperingin kanssa on herättänyt pelkoja siitä, että kasvu olisi hidastumassa odotettua enemmän. Syyskuun kokouksessaan Fed käytännössä päätti, että tapering alkaa marraskuussa ja osto-ohjelma olisi kokonaisuudessaan ajettu alas ensi vuoden puoleen väliin mennessä. Ohjauskoron noston aloituksen suhteen keskuspankkiirit ovat jakaantuneet kahtia. Puolet näkee ohjauskoron noston ajankohtaiseksi jo ensi vuoden aikana, puolet vasta vuonna 2023. Fed oli hiukan haukkamaisempi, kuin mitä markkinat olivat odottaneet, mikä käänsi valtionlainakorot nousuun.

Suurimmat huolenaiheet sekä talouskasvun että sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta liittyvät tällä hetkellä Kiinaan. Kiinan viimeaikainen talousdata on ollut odotuksia heikompaa. Esimerkiksi teollisuustuotannon-, yksityisen kulutuksen- ja investointien kasvu ovat jääneet odotuksia alhaisemmiksi. Huolta herättävät edelleen myös keskushallinnon yrityksiin kohdistuvan regulaation tiukentuminen. Viimeisimpänä huolenaiheena esille on noussut Kiinan kiinteistösektorin tila. Suuri kiinteistöyhtiö Evergrande horjuu konkurssin partaalla. Asiantuntija-arvioiden mukaan Evergranden mahdollinen konkurssi hoidetaan keskushallinnon tuella hallitusti. Sen mahdolliset seurannaisvaikutukset muualle talouteen ovat kuitenkin riski. Kiinteistö- ja siihen liitännäiset sektorit muodostavat noin 30 % Kiinan BKT:sta ja yksityishenkilöiden varallisuudesta asunnot ovat noin 70 % luokkaa. Kiinteistöinvestointien hidastumisella ja asuntojen arvojen laskulla voisi siis olla merkittäviä vaikutuksia Kiinan kasvuun. Samoin negatiivisia heijastusvaikutuksia voisi olla myös kiinalaisiin pankkeihin, jotka ovat merkittävästi rahoittaneet rakennussektorilla toimivia yrityksiä. 

Keskeisen globaalin kasvumoottorin, Kiinan, talousnäkymät ovat siis aiempaa epävarmemmat. Kehittyneiden- ja kehittyvien maiden välinen ero kasvuennusteissa on muutenkin poikkeuksellisen pieni historiaan nähden. Kehittyneiden maiden BKT:n ennustetaan kasvavan ensi vuonna 4 % ja kehittyvien maiden 5,2 %. Historiallisesti kasvuero on ollut noin 2,5 %-yksikön luokkaa, nyt vain siis puolet siitä. Vaikka kehittyvien markkinoiden ja varsinkin Kiinan kasvuun liittyykin epävarmuuksia, olemme silti luottavaisia sen suhteen, että globaali talouskasvu jatkuu keskimääräistä nopeampana myös ensi vuonna. Rokotusten eteneminen ja sen ansiosta tapahtuva rajoitusten purkaminen tukee talousaktiviteettia. 

Allokaatiomme on ylätasolla ennallaan. Osakkeet ovat ylipainossa, pitkät korot alipainossa ja lyhyet korot neutraalissa. Uskomme edelleen osakkeiden tuottopotentiaaliin, koska talousnäkymät ovat hyvät. Epävarmuuksia ja riskejä on näköpiirissä kuitenkin aiempaa enemmän, joten odotamme markkinaheilunnan lisääntyvän. Osakeallokaation sisällä laskimme kehittyvät markkinat syyskuun aikana neutraalista alipainoon Kiinaan liittyvästä negatiivisesta uutisvirrasta johtuen ja nostimme samalla Japanin alipainosta neutraaliin. Ylipainotamme Eurooppaa ja olemme neutraalipainossa USA:ssa ja Pohjoismaissa. Korkoallokaatiossa ylipainotamme korkeamman korkotason High Yield -yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden valtionlainoja. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainat alipainossa.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
USA:n velkakeskustelu sivuraiteilla
Seuraava
Syksyn perinteinen tulostulva alkamassa
Andreas Bergman