25.05.2020

  • Riskisijoitukset nousivat jälleen viime viikolla. Osakkeet saivat pontta karanteenitoimien purkamisesta ja positiivisista rokoteuutisista, myös luottoriskisijoitukset nousivat.
  • Talousaktiviteetti kohenee karanteenien purkautuessa – geopolitiikan kiristyminen nousemassa pikku hiljaa koronan rinnalle markkinoiden puheenaiheeksi.
  • Jatkamme salkuissamme neutraalipainossa osakkeiden ja korkojen välillä. Osakkeiden sisällä tutut teemat jatkavat, korkosijoituksissa luotamme luottoriskiin.

Positiiviset tunnelmat jatkuivat viime viikolla osakemarkkinoilla. Globaalisti markkinat nousivat kolmen prosentin molemmin puolin. Merkittävin markkinoita vauhdittava tekijä olivat positiiviset uutiset koronavirusrokotteen testeistä, joiden perusteella on kuitenkin hyvin vaikea vetää johtopäätöksiä esimerkiksi rokotteen aikataulusta. Myös riskisemmät korkosijoitukset pärjäsivät viime viikolla hyvin. Dollari heikkeni hieman riskisentimentin kohentuessa.

Karanteenitoimien purkaminen globaalisti näkyi edelleen talousaktiviteetin palautumisella. Euroopassa esimerkiksi työmatkaliikenne on kohentunut, samoin vähittäiskaupasta saadut luvut ovat maaliskuun pohjia korkeammalla, vaikkakin edelleen kaukana vuodenvaihteen tasoista. Tulevina viikkoina nähdään, kuinka suuri osa kulutuksen vähenemisestä on ollut karanteenien pakottamaa ja kuinka suuri osa valmistautumista taloudellisesti laihempiin aikoihin. Myös ostopäällikköindeksit nousivat edellisistä pohjistaan. Niissäkin ollaan vielä kaukana normaalista ja selvästi kriisitunnelmissa, mutta viesti sitäkin kautta tuntuu olevan se, että koronakriisin aiheuttama shokki talouteen alkaa pikku hiljaa hiipumaan. Kriisiin liittyvä talouskeskustelu siirtyneekin hiljalleen pohtimaan kriisin pidempiaikaisia seurauksia, joista saatavaa dataa saadaan aikaisintaan kesällä. Näkemyksemme on edelleen se, että vaikka kriisin akuuteilla seurauksilla on pidempiaikaisia vaikutuksia, emme usko laajamittaiseen talouden krooniseen taantumaan. 

Alkaneella viikolla huomio keskittyy koronaviruksen osalta yhä enemmän uutisiin karanteenitoimien purkamisen aikaansaamista uusista tartunta-aalloista. Toistaiseksi Euroopassa tilanne on tuntunut pysyvän kohtuullisen hyvin hallinnassa, sen sijaan Yhdysvalloissa on myös merkkejä tartuntojen selvästä lisääntymisestä osavaltioissa, joissa karanteenitoimia on lähdetty purkamaan. Yhdysvalloista saadaan myös dataa kuluttajien luottamuksesta, joka kertoo omalta osaltaan kriisin vaikutuksesta kuluttajien pidemmän aikavälin näkymiin. 

Koronatilanteen lisäksi markkinoiden fokukseen on hiipimässä myös erityisesti viime vuodelta tuttu geopolitiikka Kiinan ja Yhdysvaltojen välisien jännitteiden muodossa. Koronavirus, kauppapolitiikka, teknologia ja viimeisimmäksi Hong Kongin uudelleen kiristyvä tilanne ovat johtaneet Kiinan ja Yhdysvaltojen retoriikan koventumiseen. On kuitenkin hyvä huomata, että toistaiseksi kyse on nimenomaan retoriikasta. Tilanteessa, jossa koronavirus on runnellut molempien maiden talouksia rajusti on puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta entistä järjettömämpää. Lähihistoria kuitenkin osoittaa, että ensi näkemältä loogiselta vaikuttavat ratkaisut eivät välttämättä kuulu erityisesti Yhdysvalloissa pelikirjaan. Tämä saattaa korostua, mikäli alle puolen vuoden päästä koittavien presidentinvaalien asetelmat alkavat kääntymään selvästi Trumppia vastaan. 

Jatkamme allokaatioratkaisuissamme neutraalilla linjalla osake- ja korkopainon suhteen. Pohdimme salkkujemme pitkien osaketeemojen (teknologia, laatuyhtiöt) lisäksi kohteita, joissa näemme pitkällä aikavälillä potentiaalia ja jotka ovat kärsineet kriisistä selvästi muuta markkinaa enemmän. Toistaiseksi olemme poimineet salkkuun eurooppalaisia vakuutusyhtiöitä. Teemoissa on kuitenkin syytä käyttää harkintaa, sillä moni selvästi kärsinyt toimiala on halpa varsin hyvästä syystä. Korkosijoitusten sisällä uskomme edelleen luottoriskin tuottavan korkoriskiä paremmin ja ylipainotamme sekä yrityslainoja että riskiyrityslainoja, jotka hyötyvät myös suoraan ja epäsuoraan valtioiden ja keskuspankkien elvytyspaketeista. 
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkina jäähtynyt hurjan vuoristoradan jälkeen
Seuraava
Koronakriisistä toipuva talous siirtymässä akuutista vaiheesta kohti pitkää ja epävarmaa toipumista