28.12.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Pörssivuosi 2016 tarjosi jälleen runsaasti yllätyksiä. Sijoittajakunnan keskimääräinen mielipide ehti muuttua moneen otteeseen. Vuoden alun vahvimmat konsensukset eivät toimineet ainakaan 12 kuukauden horisontilla. Öljyn hinnan kehityksestä oltiin negatiisisia, Yhdysvaltojen osakemarkkinoita pidettiin kalliina ja niitä alipainotettiin. Lisäksi kehittyvien osakemarkkinoiden näkymät nähtiin edelleen melko synkkinä. BREXIT-äänestystä edeltävinä viikkoina näkemykset maan osakemarkkinoita kohtaan muuttuivat jatkuvasti negatiivisemmiksi. Totuus oli tarua ihmeellisempi.

Brent-raakaöljyn hinta on 48 % korkeammalla kuin vuoden vaihteessa, Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat kärjessä kaikista päämarkkina-aluista niin paikallisessa valuutassa kuin euromääräisestikin - tuotot tätä kirjoitettaessa 13 ja 17 prosenttia. Iso-Britannian isojen yhtiöiden kehitystä kuvastava FTSE 100 -indeksi on noussut BREXIT-äänestyksen jälkeen 20 %. Tosin samalla jaksolla punta on heikentynyt euroa vastaan yli 10 prosenttia. Kehittyvien markkinoiden yleistä kehitystä kuvastava MSCI Emerging Markets -osakeindeksi on ollut kuluvana vuonna 13 %:n tuotollaan toiseksi paras markkinasegmentti heti Yhdysvaltojen jälkeen.

Edelliseen ei sisälly sen enempää viisautta muuta kuin se, että konsensusnäkemykseen ei kannata takertua sokeasti. Trendaavilla markkinoilla ne ovat usein oikeassa, mutta markkinakäänteissä aina väärässä.


Milloin euron heikentyminen US dollaria vastaan pysähtyy ?

Euro on heikentynyt marraskuun alusta lähtien nopeasti viimeisen kahden vuoden aikana havaitun vaihteluvälin alalaitaan. Tällä hetkellä yksi euro maksaa noin 1,04 dollaria, kun marraskuun alussa euro maksoi vielä 1,12 dollaria. Viime aikojen markkinaliike on nostanut europessimistit jälleen ulos poteroistaan. Italian pankkisektorin ongelmat ja epävarmuus liittyen ensi vuoden vaaleihin Saksassa, Hollannissa ja Ranskassa ovat yleisesti käytettyjä perusteluja euron heikkoudelle. Suurin syy valuuttaliikkeeseen löytyy mielestämme ennemminkin US dollarin vahvuudesta kuin euron heikkoudesta, ja tätä selittää pitkälti etenkin lyhyiden markkinakorkojen muita länsimaita nopeampi nousu. Kahden vuoden korkoerolla on vahva korrelaatio EUR-USD valuuttakurssin kanssa. Uskomme, että korkoeron nopein leventyminen on takanapäin. Dollarin nopea vahvistuminen alentaa inflaatio-odotuksia ja hillitsee FED:in halua nostaa ohjauskorkoja. Samalla markkinakorkojen nousupaine hidastuu ja dollarin vahvistuminen pysähtyy. Emme usko pariteettiin EUR-USD valuuttaparissa, 1,02-tasonkin puhkaiseminen tuntuu epätodennäköiseltä.


Euroalueen viitekorkojen nousussa aikalisä

Lyhyen aikavälin ylimyyty tila Yhdysvaltojen ja euroalueen markkinoilla näyttää purkautuvan. Yhdysvalloissa 10 vuoden korko on tullut alas vasta muutaman korkopisteen, mutta Saksan 10 vuoden korko on painunut 0,4 prosentista takaisin 0,2 prosenttiin. Uskomme, että seuraavaa selvempää liikettä ylöspäin voidaan odottaa vasta vuoden vaihteen jälkeen. Korkojen väliaikainen lasku näkyy korkoherkimpien osakesegmenttien väliaikaisena ylituottona, joka taittuu todennäköisesti jo tammikuun alkupuolella.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
FED avasi pelin
Seuraava
Nyt osakkeet yliostettuja – Trumpin aloitus seuraava koetinkivi