23.03.2015

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Euron heikentyminen on pysähtynyt ainakin väliaikaisesti. Euroalueen viitekorot ovat laskeneet dramaattisesti ja selvää nousua saadaan odottaa. Korkoliikkeistä johtuen osakkeet ovat jatkuvasti relatiivisesti ”halpoja”, vaikka kurssit nousevat


FED:in pehmeät kommentit johtivat rekyyliin US dollarissa


Dollari on pitkästä aikaa heikentynyt päävaluuttoja vastaan viimeisen viikon aikana. Yhdysvaltojen keskuspankin odotettua rauhallisemmat kommentit viikko sitten laskivat markkinoiden odotuksia tulevien koronnostojen nopeudesta. Tämä johti US dollarin nopeaan heikentymiseen euroa vastaan. Tämä liike jäi väliaikaiseksi, mutta 1,05 taso USD/EUR valuuttaparissa vaikuttaa pitävän ainakin jonkun aikaa. Euroalueen makromomentti on viime aikoina vahvistunut selvästi Yhdysvaltoihin nähden ja rahavirrat ovat palautumassa euroalueelle. Tämä osaltaan tukee euron kehitystä lyhyellä aikavälillä. Korkoero on kuitenkin poikkeuksellisen suuri Yhdysvaltojen eduksi ja tämän voi odottaa ainoastaan levenevän tulevaisuudessa. Tämä puolestaan hillitsee euron vahvistumista Yhdysvaltojen dollaria vastaan. Uskon, että euron suurin heikkeneminen on takanapäin. USD-EUR valuuttapari voi vielä käydä alle pariteetin, mutta uskon, että paljon tämän alle ei mennä.


EKP:n toimet johtaneet terävään laskuun viitekoroissa ja nousua saadaan odottaa


Euroalueen viitekoroissa on nähty viimeisen viiden kuukauden aikana dramaattinen käänne. Maturiteetista riippumatta kaikki korot ovat laskeneet selvästi. 10 vuodesta eteenpäin markkinakorot ovat tulleet alas yhden prosenttiyksikön tai enemmän. Liike on dramaattinen. Tasaisen vauhdin taulukolla kahden – kolmen kuukauden päästä kaikki viitekorot, 10 vuodesta eteenpäin ovat nollan pinnassa. Näin voimakas liike vaikuttaa epätodennäköiseltä, mutta kuitenkin mahdolliselta. EKP: toimiin kun yhdistää hyvin maltillisena pysyneet inflaatio-odotukset, niin on todennäköistä, että kaikki markkinakorot maturiteetista riippumatta pysyvät hyvin alhaalla vielä pitkään.


Vaikka osakkeiden nousu pelottaa, alhaiset korkotasot ylläpitävät houkuttelevuutta


Euroalueen osakkeet ovat nousseet voimakkaasti vuodenvaihteesta ja näkemyksestä on muodostunut konsensus. Sijoittajat ovat samaa mieltä siitä, että euro-osakkeet tuottavat kuluvan vuoden aikana paremmin kuin US osakkeet. Tämä on riski. Kun kaikki ovat samaa mieltä, rekyylin todennäköisyys kasvaa. Euroalueen osakkeet ovat tällä hetkellä teknisesti hieman yliostettuja, mikä lisää negatiivisen rekyylin todennäköisyyttä. Uskomme, että lyhyen suvantovaiheen jälkeen palataan jälleen nousu-uralle. Ennätyksellisen alhaiset korkotasot pitävät huolen siitä, että relatiiviset hinnoittelumittarit näyttävät viimeisimmästä kurssinoususta huolimatta edullisilta. Lisäksi EKP:n toimet, heikentynyt euro ja alhainen öljyn hinta tukevat talouskehitystä ja ruokkivat sijoittajien luottamusta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Dollari hinnoittelee Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoja – suosimme euroaluetta
Seuraava
Juhani Elomaa kertoo videolla, miten Taaleritehtaan vuosi 2014 onnistui