15.02.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

» Eniten myydyillä sektoreilla nähtiin terävä hyppy ylöspäin viime viikon loppupuolella

» Tuottoerot olleet valtavia finanssikriisin pohjilta – trendikäänne odotettavissa kun raaka-aineet stabiloituvat ja teollisuuden taantuma helpottaa

» Korkomarkinoilla mahdollisuuksia tarjolla - riskilisien rauhoittuminen toivottavaa


Raaka-aineyhtiöt ja eurooppalaiset pankit pomppasivat terävästi ylöspäin

Raaka-aineiden tammikuun lopussa nähdyt pohjat ovat pitäneet. Sekä Brent-raakaöljyn että perusmetallien hinnat ovat edellisten pohjien yläpuolella. Olemme aiemmin viestineet, että ”ongelman” lähteiden rauhoittuminen on edellytyksenä riskinottohalukkuuden palautumiselle. Viitteitä edellisestä nähtiin viime viikon loppupuolella, kun raaka-aine- ja öljy-yhtiöiden osakekurssit hyppäsivät terävästi ylöspäin. Euroopan Stoxx 600 perusteollisuussektori hyppäsi lähes 9 prosenttia ja öljy- ja kaasusektori 6,5 prosenttia. Edelliset ovat vain yksittäisiä kurssiliikkeitä, mutta siinä mielessä tärkeitä, että öljyn hinnan romahduksen on tulkittu johtavan sektorin investointiaktiviteetin hyytymiseen, velkajärjestelyihin sekä petrodollarivirtojen negatiiviseen käänteeseen. Raaka-aineiden hintojen romahdus on taas tulkittu merkiksi Kiinan kasvun selvästä hidastumisesta, investointikysynnän hyytymisestä ja teollisuuden taantumasta. Hintojen stabiloituminen rauhoittaa siis tunnelmia ja parhaimmillaan johtaa sijoitusmarkkinoiden negatiivisen kierteen taittumiseen.


Tuottoerot ovat olleet valtavia finanssikriisin pohjilta – milloin käänne?

Yleinen mielikuva on, että osakemarkkinat ovat nousseet tasaisesti ja voimakkaasti finanssikriisin pohjilta vuoden 2009 alusta. Olemme olleet nousumarkkinassa, mutta vahva kehitys on ollut yllättävän harvojen markkinasegmenttien varassa. Turvallisiksi mielletyt isot kasvuyhtiöt ja alhaisen volatiliteetin yhtiöt, etenkin Yhdysvalloissa, ovat olleet tuottokehitykseltään ylivertaisia. Näiden paino on hyvin suuri esimerkiksi maailman osakemarkkinoiden kehitystä kuvastavassa MSCI World -osakeindeksissä. Tuottoerot ovat kuitenkin olleet hurjia. S&P 500 on noussut yli 200 prosenttia, MSCI world min vol -indeksi ja S&P 500 momentum -indeksi lähes yhtä paljon. Euroopassa sveitsiläiset osakkeet ovat nousseet noin 150 % ja eurooppalaiset isot kasvuyhtiöt jotakuinkin saman verran. Toisaalta perusteollisuus- ja öljysektorin osakkeet ovat jo alle finanssikriisin pohjien ja arvo-osakkeet ja pankit ovat nousseet Euroopassa ainoastaan 60 prosenttia. On hyvin mahdollista, että eniten jälkeen jääneiden ja edullisesti hinnoiteltujen osakemarkkinasegmenttien kehitys paranee selvästi tulevien vuosien aikana, kunhan raaka-aineshokki rauhoittuu ja valmistavassa teollisuudessa pahin jää taakse.


High Yield –lainojen ja pankkien luottoriskilisät koholla

Alkuvuonna korko- ja velkamarkkinoiden kiintopisteessä ovat olleet heikomman luottolaadun öljy- ja raaka-ainesidonnaiset yhtiöt. Parin viime viikon aikana tapetille on noussut lisäksi pankkien tilanne. Talouskasvuodotusten laskiessa maailmanlaajuisesti markkinoille on syntynyt odotuksia voimakkaista keskuspankkitoimista. Yhtenä työkaluna keskuspankeilla on ollut pankkien talletuskorkojen lasku negatiivisiksi.

On syntynyt huolia, että keskuspankit laskevat talletuskorot liian negatiivisiksi, jolloin pankkien liiketoiminta ei olisi jatkossa yhtä kannattavaa kuin aiemmin. Tämä olisi myrkkyä luonnollisesti pankkien osingonmaksukyvylle, mutta myös oman pääomanehtoisten lainojen kuponginmaksuille.

Huolestuneisuus on nostanut pankkien luottoriskilisiä voimakkaasti, ja osakkeet ovat laskeneet laajoja markkinoita terävämmin. Uskomme, että esimerkiksi EKP ottaa huomioon viimeaikaiset markkinaliikkeet eli talletuskorkoa ei välttämättä lasketa voimakkaasti, vaan painopiste tullee olemaan osto-ohjelman laajennuksessa.

Raaka-ainehintojen laskettua velkaisten yhtiöiden tilanne on vaikeutunut selkeästi ja riskilisät ovat nousseet erittäin terävästi. Tämä on näkynyt varsinkin Yhdysvalloissa, jossa high yield –lainojen riskilisät ovat kivunneet yli 8 prosenttiin verrattuna valtiolainakorkoihin, kun historiallinen keskiarvo on ollut vajaassa 6 prosentissa. Vaikka velkamarkkinat hinnoittelevat voimakkaasti maksuhäiriöiden lisääntymistä, näkemyksemme on, että nykyinen noin 10 prosentin juokseva tuottotaso riittää kompensoimaan mahdolliset luottotappiot. Eurooppalaisessa high yieldissä juokseva tuotto on noin 6 prosenttia.

Isossa kuvassa olisi erittäin tärkeää, että velkamarkkinoiden tilanne rauhoittuisi. Tämä mahdollistaisi mielestämme sijoitusmarkkinoiden rauhoittumisen ylipäätään.


Allokaatio

» Osakkeet ovat neutraalissa painossa.

» Euroalueen piristyminen ja Yhdysvaltojen talouskasvu pitävät yritysten tulokset kasvussa.

» Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka on kasvattanut riskiä globaalista deflaatiosta ja talouskriiseistä kehittyvissä maissa.

» Lisäksi Yhdysvallat aloitti vuoden 2015 joulukuussa viitekorkojen nostot, mikä voi aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

» Toki korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.


Osakesijoitukset

» Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

» Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

» Allokaatiosalkuissa on edelleen isohkot absoluuttiset painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

» Kehittyvät markkinat ovat selvässä alipainossa ja juuri nyt emme sijoita Japaniin allokaatiosalkuissamme.

» Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille. Toisaalta Kiina hyötyy raaka-aineiden laskusta ja pystyy lopulta hoitamaan itsenäistä rahapolitiikkaa ja elvyttämään.


Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

» Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

» Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

» Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
MARKKINAKATSAUS 11.2.2016
Seuraava
Odotamme keskuspankkien elvytyksen avittavan kevään aikana