13.03.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Maailman osakemarkkinat (MSCI AC World) ovat nousseet voimakkaasti finanssikriisin jälkeen. Yhdysvaltojen vetämänä nousua on kertynyt jo lähes 340 prosenttia. Noususta huolimatta pessimismi on vaivannut sijoittajia koko nousumarkkinan ajan. Bank of America Merrill Lynchin keräämän datan perusteella osakesijoitusten suosio on sijoitusstrategien keskuudessa trendinomaisessa laskussa vuoden 2001 huipun jälkeen. Viimeisen puolen vuoden aikana positiivinen suhtautuminen on ollut selvässä nousussa, mutta edelleenkin ollaan juuri ja juuri neutraalilla tasolla. Laajemman Bloombergin dataan perustuvan analyysin perusteella analyytikot suosittelevat yhdistelmäallokaatioissa keskimäärin alle 50 prosentin osakepainotusta tällä hetkellä. Teknokuplan huipuissa vuonna 2000 suosituspaino oli yli 70 prosenttia ja vuoden 2007 lopussa noin 65 prosenttia. Osin edellä mainitusta pessimismistä johtuen romahdusta ei ole näköpiirissä, vaikka tuottojen kulmakerroin aleneekin.


Paikoin kallista paikoin halpaa

Vaikka päällisin puolin näyttää siltä, että osakemarkkinat ovat nousseet voimakkaasti, tuottoerot ovat olleet poikkeuksellisen suuria. Finanssikriisin pohjilta vuoden 2009 alusta Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat nousseet yli 430 prosenttia, kun Suomessa (Hex Portfolio), Kehittyvillä markkinoilla (MSCI Emerging Markets) ja euroalueella (DJ EuroStoxx) tuotot ovat vaihdelleet 220:sta 240 prosenttiin. Tuottoerojen myötä hinnoittelukertoimet ovat muodostuneet hyvin erilaisiksi. Trendituloksilla mitattuna Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat selvästi keskimääräistä kalliimmin hinnoiteltu ja vastaavasti euroaleen markkinat ovat selvästi keskimääräistä edullisemmin hinnoiteltu. Vastaavasti Iso-Britannia ja Sveitsi ovat ”kalliita” kun taas kehittyvät markkinat (MSCI EM) ovat edullisia. Vastaavasti yksittäisten osakkeiden välinen korrelaatio on Yhdysvalloissa (S&P 500) ollut selvässä laskussa. Kaikki eivät mene käsi kädessä. Uskomme, että tuottoerot säilyvät jatkossa melko suurina ja sijoittajille on paljon mahdollisuuksia tarjolla, vaikka isojen markkinaindeksien (S&P 500, MSCI World) nousun kulmakerroin loiveneekin.


Osakkeet pärjäävät hyvin kun talouskasvu on rauhallista ja inflaatio maltillista

Goldman Sachs on analysoinut Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden ja korkoliikkeiden välistä relaatiota. Vuodesta 1965 kerätyn datan perusteella korkojen nousulla ja osakemarkkinoiden liikkeillä on ollut positiivinen korrelaatio, kun talouskasvu on ollut rauhallista ja inflaatio on pysytellyt maltillisena. Mikään ei viittaa tällä hetkellä globaalin talouden ylikuumenemiseen. Inflaatio-odotukset alkavat vasta nostaa päätään pitkän deflatorisen jakson jälkeen. Uskomme, että korot ja osakkeet voivat edelleen nousta samanaikaisesti.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Haukka pääsi yllättämään – Fed nostamassa jo maaliskuussa
Seuraava
Osakemarkkinoiden voimakasta laskua ei ole näköpiirissä
Samu Lang