15.10.2018

Isossa kuvassa osakemarkkinoiden viime viikkojen laskun takana on korkojen nousu Yhdysvalloissa. Dollarimääräisillä sijoittajilla on nyt olemassa riskitön korko, mikä tuottaa kohtalaisen hyvin (US 2 v. korko nyt 2,9 % vs. 1,3 % viime syyskuussa). Kun Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) nostaa riittävästi, velkaantuneet maat, yritykset ja kotitaloudet joutuvat lopulta vaikeuksiin. Tänä vuonna olemme jo kokeneet tämän, kun yksittäiset kehittyvät maat (EM) ovat ajautuneet talouskriisiin ja lisäksi Italia on ongelmissa.

Nyt sijoittajat miettivät, kestääkö maailmantalous ja erityisesti Yhdysvaltain talouskasvu maan keskuspankin (Fed) korkojen nostot. Kysymys kuuluu nyt, miten Yhdysvaltain talous kestää vuonna 2019 ja 2020 Fedin korkojen nostojen jatkumisen. Ja jatkuuko tuloskasvu vuonna 2019 ? Muualla maailmassa talous- ja tuloskasvu kyllä hidastuvat. Euroalueella Italian ongelmat hidastavat talouskasvua, ja Aasiassa kauppasota on jo nyt lykännyt investointeja. Tämä voi pahentua entisestään vuoden 2019 aikana.  

Pysäyttääkö Fed viitekorkojen nostot ensi keväänä? 

Odotamme Yhdysvaltain talouskasvun kestävän Fed:n viitekoron nostamisen tasolle 2,5 - 3,0 %, mutta muualla maailmassa nähdään ongelmia jo aiemmin. Kuten tänä vuonna olemme nähneet. Fed saavuttaa tämän 2,5 % tason jo 1Q 2019 aikana. Eli myös Yhdysvalloissa kasvu hidastuu ensi vuoden aikana. Ratkaisevaa on, pysähtyykö Fedin viitekorkojen nostot jossain vaiheessa ensi vuoden aikana. Voi hyvin olla, että Fed pysäyttää viitekorkojen nostot esimerkiksi ensi keväänä tasolle 2,75 – 3,0 % (Fed funds viitekorko on nyt 2,0 – 2,25 %). Tämä voisi olla seuraava ostonpaikka, mutta sitä ehtii miettiä ensi vuonna.  

Miten euroalue selviää seuraavasta taantumasta tai nollakasvusta ?  

Pitemmällä aikavälillä emme odota seuraavasta taantumasta tulevan syvää talouskriisiä länsimaissa vaan mieto taantuma tai vain talouskasvun hidastuminen. Varsinkin kun Yhdysvalloissa pankit ja myös kotitalouksien taseet ovat kunnossa. Eli Yhdysvalloissa talouskasvu vain hidastuu vuosien 2019 ja 2020 aikana. Euroalueella ongelmana on, miten EKP voi elvyttää seuraavassa taantumassa tai nollakasvussa, kun korot ovat jo 0,4 % miinuksella. Yhdysvalloissa samaa ongelmaa ei ole. Fed voi talouskasvun hidastuessa riittävästi myös laskea viitekorkoa. Miten Italian velkakestävyys kestää nollakasvun? Huonosti, varsinkin kun maan populistihallitus on arvaamaton. Italian ongelmat voivat pahentua entisestään ensi ja seuraavana vuonna. Euroalueella voi olla oikeasti vaikeahkot ajat edessä. 

Tuloskausi, tekninen kuva ja uutiset talouskasvusta

Lyhyellä tähtäimellä osakkeet ovat teknisesti nyt ylimyydyt. Samalla S&P 500 -indeksi on tasan tarkkaan 200 päivän liukuvalla keskiarvotasolla (pisteluku 2766). Luonnollisesti nyt alkavalla 3Q 2018 -tuloskaudella yritysten tulokset täytyy päästä odotuksiin ja mielellään ylittää nämä. Viime perjantaina yhdysvaltalaiset pankit raportoivat odotettua paremmista tuloksista. Mielenkiintoista on myös miten teknologiajätit raportoivat (mm. SAP 18.10., Amazon 22.10., Google 25.10., Apple 1.11). Luonnollisesti syksyn mittaan on syytä seurata kuinka paljon talouskasvu hidastuu euroalueella ja Aasiassa, ja alkaako myös USA:n talouskasvu hidastua. Kauppasodassa positiivinen uutinen olisi presidenttien Xi:n ja Trumpin mahdollinen tapaaminen marraskuussa.     

Allokaatiosalkuissamme laaja globaali hajautus – osakkeet alipainossa ja isot käteispainot 

Globaaleissa allokaatiosalkuissamme suosimme laajaa globaalia hajautusta, ei liiallisia riskikeskittymiä yksittäisiin maihin tai mantereisiin. Lisäksi suosimme riittävää likviditeettiä eli isoja käteispainoja ja riittävän isoja yhtiöitä. Allokaatiosalkuissamme osakepaino on ollut alkuvuoden strategisesti neutraalissa. Allokaatio 50 -rahaston osakepaino on nyt n. 46,5 % ja käteispaino on n. 19,5 %. Eli käteispainot ovat poikkeuksellisen isot. Osakkeiden sisällä suosimme edelleen yhdysvaltalaisia osakkeita. Osakesijoituksistamme n. 65 % on sijoitettu Pohjois-Amerikkaan. Myimme 4. – 10.10. välisenä aikana euroalueen osakkeita entisestään. Euroopassa omistamme lähinnä vain teknologiayhtiöitä ja laadukkaita defensiivisiä yhtiöitä. 

Korkopuolella myimme viime viikolla hieman riskisiä yrityslainoja ja ostimme jopa lyhyitä rahamarkkinasijoituksia Yhdysvalloissa. Omistamme edelleen kohtalaisen paljon riskisiä yrityslainoja, mutta samalla isot käteispainot luovat suojaa nykyisessä ympäristössä. Korkojen noustessa nopeasti vain käteinen pitää tasonsa.  
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Korkojen nousu painoi osakemarkkinoiden tunnelmia
Seuraava
USA:ssa yhtiöiden tuloskasvu on järkevästi hinnoiteltu ja kestää maltillisen talouskasvun hidastumisen