08.11.2021

Tommi Tähtinen

Tommi Tähtinen

Allokaatiojohtaja

Lokakuu oli osakemarkkinoilla vahva kuukausi. Globaalit osakemarkkinat tuottivat sekä omissa valuutoissaan, että euroissa noin 5 % yritysten vahvojen tulosten ansiosta. Korkomarkkinoilla tuotot jäivät hiukan miinukselle valtionlainavetoisen korkojen nousun myötä markkinoiden hermoillessa inflaatiota ja keskuspankkien tulevaa rahapolitiikkaa.

Globaali talouskasvu on odotetusti nyt jo hidastuvalla uralla ensi vuotta kohti mentäessä. Konsensusennuste ensi vuoden globaalille talouskasvulle on ennallaan 4,5 %:ssa. Toteutuessaan tämäkin olisi selvästi yli viime vuosien trendikasvun. Viimeaikainen talousdata on kuitenkin ollut odotuksiin nähden alavireistä sekä kehittyneissä- että kehittyvissä maissa, joten näemme ennusteriskin olevan alaspäin. Varsinkin Kiinan kasvunäkymiin liittyy paljon epävarmuutta kiinteistösektorin ja energiapulan vuoksi.

Inflaatio ja keskuspankkien rahapolitiikka ovat jälleen vahvasti markkinoiden huomion kohteena. USA:ssa kuluttajahintainflaatio on jo useamman kuukauden ajan ollut yli 5 % viime vuoden vastaavaan aikaan nähden ja myös markkinoiden hinnoittelemat inflaatio-odotukset ovat jatkaneet nousussa. Myös euroalueella inflaatio kipusi lokakuussa jo yli 4 %:iin. Inflaatiota kiihdyttää tällä hetkellä varsinkin energian hinnan nousu. Keskuspankkien mantra on pitkään ollut se, että inflaation kiihtyminen on väliaikaista. Viime aikoina keskuspankkiirienkin huolestuneisuus inflaation pysymisestä korkealla odotettua pidempään on kuitenkin kasvanut. Alkaakin näyttää siltä, että inflaatiossa on myös pysyvämpiä ja pitkäkestoisempia elementtejä. Energian ja raaka-aineiden hinnannousun lisäksi myös erityisesti ruuan ja asumisen hinta kallistuu. Lisäksi taustalla vaikuttavat sekaisin olevista toimitusketjuista johtuva kuljetusten kallistuminen ja komponenttipula.

Rahapoliittisen elvytyksen pienentämisen aika on vihdoin koittanut. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti marraskuun kokouksessaan joukkovelkakirjojen osto-ohjelman pienentämisen eli taperingin alkamisesta. Tähän asti Fed on ostanut USA:n valtionlainoja ja asuntolainoja yhteensä 120 miljardilla dollarilla joka kuukausi. Marraskuusta alkaen ostoja pienennetään 15 miljardilla joka kuukausi, mikä tarkoittaa sitä, että osto-ohjelma päättyisi kokonaan ensi vuoden kesään mennessä. Fedin puheissa ohjauskoron nostot siintävät vielä tulevaisuudessa, mutta markkinahinnoittelu koronnostoille on muutaman viime viikon aikana kiristynyt huomattavasti. Kun vielä jokin aika sitten koronnostoja ei hinnoiteltu juuri ollenkaan, niin tällä hetkellä markkina hinnoittelee yhtä 25 korkopisteen koronnostoa seuraavan vuoden aikana ja 100 korkopisteen koronnostoja seuraavan kahden vuoden aikana. Myös EKP on indikoinut pienentävänsä osto-ohjelmaansa, mutta koronnostoja ei odoteta ainakaan vielä ensi vuonna.

Rahapoliittisen elvytyksen pienentämisen aika on vihdoin koittanut. Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti marraskuun kokouksessaan joukkovelkakirjojen osto-ohjelman pienentämisen eli taperingin alkamisesta

Yrityssektorilta uutisvirta on jatkunut hyvänä. Meneillään oleva Q3-tuloskausi on ollut jälleen erittäin vahva. Sekä liikevaihdon- että tulosten kasvu on ylittänyt odotukset selvästi. Tuloskauteen lähdettäessä oli ilmassa epävarmuutta siitä, kuinka hyvin yritykset ovat pystyneet siirtämään kustannusten nousun omiin tuotteisiinsa. Ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että todella hyvin. Kustannusten nousu ei tosin vielä täysimääräisesti näy Q3-tuloksissa.

Pidämme allokaation kokonaisuudessaan ennallaan. Osakkeet ovat ylipainossa, pitkät korot alipainossa ja lyhyet korot neutraalissa. Osakkeiden tuottopotentiaali näyttää edelleen kohtuullisen hyvältä, varsinkin kun yritysten tulokset yllättävät jatkuvasti yläkanttiin. Uskomme korkojen nousun jatkuvan, joten pitkät korot eivät houkuttele. Osakeallokaatiossa ylipainotamme Eurooppaa ja olemme neutraalipainossa USA:ssa, Pohjoismaissa ja Japanissa. Kehittyvät markkinat ovat alipainossa. Koroissa ylipainotamme korkeamman korkotason High Yield -yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden valtionlainoja. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainat alipainossa.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Tunnelmia tuloskaudesta
Seuraava
Korkomarkkinoiden fokus edelleen inflaatiossa, kasvuodotuksissa ja keskuspankkien reaktioissa