14.05.2018

Markkinoiden iso kuva ei ole muuttunut kovinkaan suuresti sen jälkeen, kun helmikuun alussa nähty osakemarkkinoiden korjausliike rauhoittui muutamia päiviä sen alkamisen jälkeen. Volatiilisuus on jatkunut, mutta suuret trendinomaiset liikkeet osakemarkkinoilla ovat loistaneet poissaolollaan. Helmikuun alun pohjista Yhdysvaltojen osakemarkkinat (S&P 500) ovat nousseet nyt noin 5 % ja vuoden alusta lukien nousua on kertynyt noin 2 %.

Euroalueella viime viikko meni suurelta osin Italian tilannetta seuratessa. Maan valtionlaina- ja osakemarkkinat ovat osoittaneet pieniä hermostumisen merkkejä populistisen rintaman ilmoitettua rakentavansa yhteistuumin maahan hallitusta. Sunnuntaina ilmoitettu yhteisymmärrys tulevasta pääministeriehdokkaasta (nimi paljastetaan mahdollisesti tänään) on laskenut uusien pikavaalien todennäköisyyttä ja lisännyt todennäköisyyttä sille, että pahasti muutenkin velkaantuneen Italian budjettikuri alkaisi rakoilla lisää, kun populistit valtaan päästessään lunastavat veronmaksajille kalliiksi koituvia vaalilupauksiaan. Suurimmat pelot Italian suhteen ovat mielestämme kuitenkin rajoitetut, koska EU-vastainen kanta on sekä Viiden tähden liikkeellä että Liigalla (ent. Pohjoinen liiga) lieventynyt merkittävästi, eikä uusista vaaleista seuraava poliittinen tyhjiökään markkinoille positiivista ole. Kriittisempiäkin näkemyksiä Italian tulevan kehityksen vaikutuksista koko euroalueelle on esitetty, mutta meidän näkemyksemme edustaa maltillisempaa linjaa.

Tuloskasvu oli Yhdysvalloissa Q1:n aikana 26 % ja se ylitti koviksikin luonnehditut odotukset noin 9 prosenttiyksiköllä. Tämä yhdessä korkojen nousun pysähtymisen kanssa on avittanut osakkeita toukokuun aikana hieman ylös. USA:n 10-v valtionlainakorko on tasaantunut 3 %:n tason alle. Lyhyemmän pään nousu on jatkunut, mutta samalla hidastunut. Korkokäyrän tasaantumista on siis edelleen nähtävissä, mutta se on viimeiset pari viikkoa ollut hyvin hidasta, eikä tämän hetkinen trendi mielestämme välittömästi ole merkki taantumariskien kasvusta.

Osakevolatiliteetti on samalla hieman laskenut. Emme kuitenkaan usko volatiliteetin painuvan ennen helmikuun markkinarysäystä nähdyille tasoille, eli VIX-indeksin noin 10 pistettä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että uskomme sahaavan markkinaliikkeen jatkuvan, eli kääntäen ilmaistuna suuria indeksitason liikkeitä emme tule osakemarkkinoilla näkemään. Tämä johtuu näkemyksemme mukaan siitä, että noussut korkotaso rajoittaa osakkeiden terävintä nousua ja samalla yhtiöiden keskimäärin hyvä tuloskunto rajoittaa markkinoiden intoa osakkeita myydäkään. Nykytiedoilla uskomme hyvän tulos- ja talouskehityksen riittävän vielä ainakin tälle vuodelle jatkaa osakkeisiin sijoittamista.

Epävarmuus ja vaikeus allokaatiopäätöksissä on joka tapauksessa lisääntynyt ja ratkaisuksi dilemmaan tarjoamme suositusta ylläpitää salkuissa hyvää hajautusta eri sijoitusluokkien, markkina-alueiden, toimialojen ja teemojen suhteen, ja samalla pitää normaalitilanteeseen nähden ylisuurta käteispainoa. Tuottoeroa on toki maltillisestikin liikkuvassa markkinassa tehtävissä yksittäisillä valinnoilla, mutta niiden osuudet kannattaa pitää salkussa maltillisina. Näkemyksemme teknologiasektorista on ennallaan, eli odotamme teknologiayhtiöiden mullistavan maailmaa ja jollain tavalla niissä on syytä olla mukana myös sijoitussalkussa.

Allokaatiosalkuissamme osakepaino on ollut alkuvuoden strategisesti neutraalissa. Allokaatio 50 –rahaston osakepaino on nyt n. 51 % ja käteispaino n. 9 %. Viime viikkoina dollarin vahvistuminen sekä isojen yhtiöiden osakkeiden vahva nousu euroalueella ja Yhdysvalloissa ovat avittaneet allokaatiorahastojamme. 
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Yhdysvaltojen taantuma vuonna 2020?
Seuraava
Kauppakeskustelut rauhoittuneet - Italian ja EM -maiden ongelmat ainakin vielä olemassa