09.10.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Sijoittajien pessimismi taittui nopeasti elokuun puolen välin jälkeen. Markkinoiden odotettua volatiliteettia eli arvon vaihtelua kuvastavat mittarit kääntyivät uudestaan laskuun ja tippuivat historiallisiin pohjiin niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin. Osakemarkkinat nousivat kauttaaltaan. Euron vahvistumisen pysähtyminen dollaria vastaan paransi myös osaltaan sijoittajien tuottoja euroalueen ulkopuolelta. Viimeisen kuukauden kurssikehitys etenkin maailman suurimmilla osakemarkkinoilla, Yhdysvalloissa, on ollut sen verran vahvaa, että pieni aikalisä on mielestämme edessä. Kurssikehityksen voimakkuutta kuvastavat mittarit osoittavat S&P 500 -indeksin ja Eurostoxx 50 -indeksien olevan lyhyellä aikavälillä ylisotettuja.

Talouskasvun vahvistuminen tukee riskisijoitusten kehitystä

Vaikka markkinoilla nähtäisiinkin hieman pehmeämpi jakso seuraavan parin-kolmen viikon aikana, emme usko, että tästä seuraa mitään dramaattisempaa vaan kyseessä on normaali korjausliike nousumarkkinoilla. Talousdata on jälleen kääntynyt ekonomistien ennusteita vahvemmaksi kaikilla päämarkkina-alueilla. Inflaatio-odotukset ovat samalla vakiintuneet ja kääntyneet lievään nousuun. Myös kuparin ja perusmetallien hinnat ovat olleet trendinomaisessa nousussa vuoden 2016 puolen välin jälkeen, mikä kuvastaa investointikysynnän elpyneen uudestaan varsinkin kehittyvillä markkinoilla. Suotuisa ja vahvistuva talousympäristö estää mielestämme suuremmat korjausliikkeet osakemarkkinoilla ja muissa riskisijoitusluokissa.

Korkoeron leviäminen entisestään Yhdysvaltojen eduksi on pysäyttänyt euron vahvistumisen

Euro on vahvistunut selvästi Yhdysvaltojen dollaria vastaan vuoden vaihteen jälkeen. Odotustemme mukaisesti trendinomainen vahvistuminen pysähtyi elokuun alkupuolella. Viimeisen kuukauden aikana yhteisvaluutta on heikentynyt hieman dollaria vastaan. Suurin selittävä tekijä näyttää olevan korkoeron leveneminen Yhdysvaltojen eduksi ennen kaikkea lyhyemmissä maturiteeteissa. Huomattavasti houkuttelevammat tuottotasot imevät rahavirtoja Yhdysvaltoihin euroalueelta. Tämä tukee dollaria euroa vastaan. Vaikka ostovoimalla mitattuna euro voisi vielä vahvistua dollaria vastaan, uskomme edellä mainitun korkoeron hillitsevän vahvistumista ja euron liikkuvan tästä eteenpäin pidemmän aikaa 1,15 – 1,25 vaihteluvälissä.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
New Yorkin sijoituskonferenssin anti ja tapaamiset Wall Streetillä
Seuraava
Inflaatio ja keskuspankkikorot eivät nouse nopeasti
Samu Lang