11.01.2016

» Viime viikkojen osakemarkkinoiden laskun takana on Kiinan sekä EKP:n liian kireä rahapolitiikka ja Kiinan epäselvä valuuttauudistus. Kiinan yuan on devalvoitunut nyt elokuusta n. 7 %, mikä on johtanut raaka-aineiden ja kehittyvien maiden valuuttojen heikentymisen jatkumiseen.

» Lähiviikkoina Kiinan rahapolitiikan keventäminen ja valuuttakurssipolitiikan selkeytyminen ovat avainasemassa markkinoiden vakautumiselle.

» Lähtökohdallisesti odotamme Kiinan elvyttävän jopa lähiviikkojen aikana, mutta tämän ajankohtaa on mahdoton ennakoida ja voihan olla, että Kiinan viranomaiset jatkavat liian kireää rahapolitiikkaa pitempään.

» Allokaatiosalkuissamme laskimme osakepainon näin neutraaliin viime viikolla.

» Maailmantalous onkin hyvin kaksijakoinen, kun teollisuus- ja raaka-aineyritykset sekä kehittyvien maiden kysynnästä riippuvat yritykset ovat vaikeuksissa, mutta länsimaiden kysynnästä riippuvat palveluyritykset voivat edelleen hyvin.


Osakemarkkinoiden laskun taustalla EKP:n ja Kiinan liian kireä rahapolitiikka


Viime viikon osakemarkkinoiden laskun taustalla on erityisesti Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka, mikä on johtanut liian alhaiseen inflaatioon ja lähes hintojen laskuun globaalisti. Tätä on voimistanut vielä Kiinan juanin devalvoituminen viime viikolla, mikä on laskenut raaka-aineiden hintoja entisestään ja aiheuttanut uuden kierteen muiden EM -maiden valuuttojen devalvoitumisessa.


Tosiallisesti Kiinan viranomaiset pyrkivät vakauttamaan valuuttansa jatkossa suhteessa valuuttakoriin eikä enää suhteessa dollariin. Tämä on vain kommunikoitu heikosti ja osa sijoittajista pelkää jatkuvaa ja voimakasta Kiinan juanin devalvoitumista.


Kaksi skenaariota maailmantalouteen


Pahimmillaan nykyinen negatiivinen kierre voisi johtaa yleiseen hintojen laskuun ja maailmantalouden minitaantumaan tänä ja ensi vuonna. Ylivelkaantuminen maailmantalous kun ei kestä yleistä hintojen laskua. Varsinkin kiinalaisten yritysten velkaantumisen kasvu on ollut hyvin nopea ja tämä yhdistettynä liian kireään rahapolitiikkaan on huolestuttavaa.


Perusskenaariossa odotamme kuitenkin Kiinan laskevan korkoja ja pankkien reservivaatimusta jo lähiviikkojen aikana. Aivan kuten kävi viime elokuussakin. Elvyttämisen avulla pelot Kiinan taantumasta hälvenevät, HY-lainojen riskipreemiot laskevat globaalisti, raaka-aineiden hinnat vakautuvat ja luonnollisesti osakekurssit palautuvat. Erityisesti euroalueen isojen yhtiöiden arvostus on jo nyt houkutteleva tasolla (Eurostoxx 50 indeksi P/E 12, P/B 1,3, Div yield 4 %).


Allokaatiosalkuissamme laskimme osakepainon neutraaliin


Kiinan viranomaisten toimia ja varsinkin niiden ajankohtaa on lähes mahdoton ennakoida. Näin laskimme allokaatiosalkuissamme osakepainon viime viikolla neutraaliin. Myimme 4.1 – 7.1. kaikki sijoitukset Japaniin ja laajan kehittyville markkinoille sijoittavan ETF tuotteemme. Lisäksi vähensimme hieman sijoituksia Yhdysvaltoihin. allokaatio 50-rahaston osakepaino on nyt n. 49,5 %. Olemme myös säilyttäneet poikkeuksellisen kovan ylipainon eurooppalaisissa osakkeissa. Allokaatio 50 -salkussa on 25 % sijoitettu eurooppalaisiin osakkeisiin, kun vertailuindeksissä on vain 11 %.


Allokaatio


• Osakkeet ovat neutraalissa painossa.

• Euroalueen piristyminen ja Yhdysvaltojen talouskasvu pitävät yritysten tulokset kasvussa.

• Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka on kasvattanut riskiä globaalista deflaatiosta ja talouskriiseistä kehittyvissä maissa.

• Lisäksi Yhdysvallat aloitti vuoden 2015 joulukuussa viitekorkojen nostot, mikä voi aiheuttaa hieman vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

• Toki korkosijoitusten tuotto-odotukset ovat suhteessa osakkeisiin hyvin alhaiset.


Osakesijoitukset


• Euroalueen osakkeet ovat selvässä ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

• Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

• Allokaatiosalkuissa on edelleen isohkot absoluuttiset painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

• Kehittyvät markkinat ovat selvässä alipainossa ja juuri nyt emme sijoita Japaniin allokaatiosalkuissamme.

• Fedin koronnostot ja dollarin vahvistuminen ovat historiallisesti olleet vaikeita aikoja raaka-aineille ja kehittyville markkinoille. Toisaalta Kiina hyötyy raaka-aineiden laskusta ja pystyy lopulta hoitamaan itsenäistä rahapolitiikkaa ja elvyttämään.


Korkosijoitukset


• Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

• Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

• Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

• Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
FED onnistui, mutta raaka-aineiden syöksy rasittaa tunnelmia
Seuraava
Kollektiivinen paniikki on ollut käynnissä – pessimismi huipussaan
Samu Lang