09.04.2020

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Elämme poikkeuksellisia aikoja myös sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Koskaan aikaisemmin yksi kaikille yhteinen tunnettu tuntematon ei ole liikuttanut kaikkien omaisuuslajien hintoja yhtä voimakkaasti.

Yksittäiseen sijoituskohteeseen liittyviä fundamentteja on hyvin vaikea arvioida vähänkään pidemmällä aikavälillä, kun koko maailmantalouden tulevaisuus on hämärän peitossa. Sijoitushorisontit lyhenevät, epärationaalisuus kukoistaa, kurssiheilunta voimistuu. 

Viranomaisten asettamat rajoitukset ihmisten liikkuvuudelle ovat aiheuttaneet talouden äkkipysäyksen - on juostu kädet ojossa täydellä vauhdilla päin lukittua ovea. Viimeisen parin viikon aikana pahin kipu törmäyksestä on mennyt ohi. On löydetty iso nippu avaimia, joista jokin avaa lukon. Ei tiedetä, mikä avain sopii, mutta kaikki haluavat avata oven ja jatkaa juoksua.  

Osakemarkkinat ovat hinnoitelleet laajasti erilaisia skenaarioita hyvin lyhyessä ajassa

Historiallisen nopeaa markkinoiden romahdusta helmi-maaliskuussa ajoivat pelot koronaviruksen hallitsemattomasta leviämisestä ja syvän syklisen taantuman muuttumisesta finanssisektorin kautta pitkäksi rakenteelliseksi taantumaksi. Tämän jälkeen nähtiin historiallisen nopea hyppy ylöspäin, kun viranomaisten hyvin aggressiiviset toimet raha- ja finanssipoliittisella rintamalla hälvensivät pahimmat pelot tästä itseään ruokkivasta negatiivisesta kierteestä. Tätä kirjoitettaessa markkinoiden hinnoittelu vaikuttaa olevan jo tasolla, jossa sijoittajat katsovat hyvin heikon vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon yli ja ennakoivat elpymistä kuluvan vuoden loppupuolella ja vuoden 2021 aikana. 

Kiinassa talouden aktiviteetti, etenkin kotimarkkinoilla, vaikuttaa viimeaikaisen talousdatan perusteella palautuneen hyvin terävästi parin kuukauden takaisesta äkkipysäyksestä. Optimistit odottavat (toivovat) länsimaiden seuraavan perässä. Kiinan keskusjohtoisen mallin perusteella ei kuitenkaan suoraan voi tehdä johtopäätöksiä länsimaiden tulevasta kehityspolusta.

Suurin stressi on poistunut sijoitusmarkkinoilta. Volatiliteetti on laskenut huipuistaan ja riskipreemiot eri korkolajeissa ovat kaventuneet. Polku hinnoitteluympäristön normalisoitumiseen alkaa selvitä; vielä ei vain tiedetä miten ja missä järjestyksessä asiat tapahtuvat. Ymmärryksen lisääntyminen liittyen itse koronavirukseen ja luotettavat arviot sen todellisesta kuolettavuudesta ja leviämisestä ovat tärkeitä. Viranomaisten pitää myös heti pääsiäisen jälkeen luoda uskottava kuva siitä, miten ja missä järjestyksessä liikkuvuutta koskevia rajoituksia ruvetaan purkamaan. 

Sijoittajan ei kannata vielä tuudittautua ajatukseen, että kaikki on hyvin, vaikka kurssit ovatkin nousseet. Ensimmäisiä askeleita parempaan suuntaan on otettu, mutta volatiliteetti tulee säilymään hyvin korkealla ja korjausliikkeitä alaspäin nähdään varmasti, kun epävarmuus on suurta. 

Viime aikojen kurssinousun seurauksena osakemarkkinoiden hinnoittelu ei ole enää lähelläkään kriisitasoja. Talouskasvun ja yritysten tuloskehityksen ennakoidaan elpyvän selvästi kuluvan vuoden loppupuolella. Toteutunut talous- ja tulosdata laahaa kuitenkin selvästi jäljessä suhteessa maailmantalouden historiallisen nopeaan hidastumiseen. Tämä on riski, joka kannattaa huomioida. Vaikka paljon on hinnoiteltu asioita eri näkökulmista, heikot datajulkistukset voivat nykyisellä hinnoittelulla rasittaa osakemarkkinoiden kehitystä.

Taalerin näkemys

Huolimatta viime aikojen positiivista liikkeistä mielestämme ei ole syytä muuttaa jo useampi viikko sitten esiin nostamaa näkemystämme: nykyisellä volatiliteetin tasoilla kannattaa asteittain lisätä riskiä sijoitussalkuissa hankkimalla hyvin hajautettuja kohteita ja jakamalla hankinnat yli ajan. Nyt ei ole oikea hetki leikkiä sankaria, vaan pitää huolehtia siitä, että sijoitussalkun runko on kunnossa. Tämä strategia johtaa suurella todennäköisyydellä hyvään lopputulokseen 6-12 kuukauden horisontilla.   
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinat kohtaamassa huonojen talousuutisten rintaman
Seuraava
Virustartuntojen tasaantuminen ja ennennäkemättömät tukitoimet luovat uskoa tulevaan