03.04.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Vuoden alusta tarkasteltuna maailman osakemarkkinat ovat pärjänneet keskimäärin erittäin hyvin. Maaliskuun loppuun mennessä eri markkina-alueiden euromääräiset tuotot olivat 3,5-12 prosentin haarukassa. Parhaat tuotot on saatu kehittyviltä markkinoilta (MSCI EM + 11 %) ja Aasiasta (MSCI Pacific +12 %), heikoimmat Yhdysvalloista (S&P 500 +4 %). Helmikuun lopusta Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat itse asiassa tulleet jonkin verran alas. Samalla euroalueen ja kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat nousseet.

Kehitys on mielenkiintoista. Yleensä Yhdysvalloista alkava korjausliike tarttuu myös muille markkina-aluille. Vastaavaa kehitystä on ollut nähtävissä eri toimialojen välillä. Kasvu- ja inflaatio-odotusten noustessa syklisemmät sektorit ja pankkiosakkeet ovat menestyneet selvästi muita markkinasegmenttejä paremmin. Viimeisten viikkojen aikana tämä trendi on kuitenkin väliaikaisesti taittunut, kun defensiivisemmät toimialat ovat ylituottaneet. Edellä kuvatut liikkeet ovat rohkaisevia. Laaja-alaista osakkeiden myyntipainetta ei ole näköpiirissä, vaan sijoittajat ovat ainoastaan valikoivampia osakeluokan sisällä. Emme usko merkittävään korjausliikkeeseen osakemarkkinoilla - päinvastoin, kevään aikana riskinottohalukkuus todennäköisesti alkaa jälleen nousta, kun Ranskan presidentinvaalit saadaan päätökseen.


Vahvistuva talouskehitys pitää pessimistit kurissa

Pessimistien on vaikea retostella, kun talouskehitys on globaalisti menossa oikeaan suuntaan. Vaikka momentti on hiukan hiipunut, toteutunut talousdata on ollut odotuksia vahvempaa niin Yhdysvalloissa, Euroopassa kuin kehittyvillä markkinoillakin. Tämä tukee riskionttohalukkuutta. Ikuinen toive euroalueen kasvusta näyttää vihdoin realisoituvan. Talouden toimijoiden luottamus on vahvistunut ja BKT:n kasvu on kiihtynyt luottamusindikaattoreiden perässä. Yksityiselle sektorille tehtyjen kyselytutkimusten perusteella BKT:n kasvun osalta saadaan lisää positiivisia yllätyksiä kuluvan vuoden aikana. Positiiviset tulosennusteiden muutokset ovat seuranneet talouskehitystä. Vaikka kasvu on absoluuttisesti edelleen hidasta ja poliittinen riskipreemio pysyy korkealla ainakin Ranskan presidentin vaaleihin asti, euroalueen osakemarkkinoiden ylipainottaminen allokaatiosalkuissamme on mielestämme perusteltua.


Poliittisen päätöksenteon jäätyminen Yhdysvalloissa on riski investointikysynnän elpymiselle

Bruttokansantuotteen komponenteista investointikysyntä on laahannut kroonisesti jäljessä viimeiset vuodet. Uusien pääomahyödykkeiden tilaukset ja toimitukset Yhdysvalloissa indikoivat Investointikysynnän kääntyvät vihdoin nousuun kuluvan vuoden aikana. Tämä olisi tärkeä lisä ja tasopainottaisi kansantuotteen yhtälöä merkittävästi. Poliittinen päätöksenteko on kuitenkin riski. Iso osa positiivisuudesta liittyy odotuksiin Trumpin hallinnon uusista investoinneista ja veronkevennyksistä. Viime viikon lopulla terveydenhuoltouudistuksen kaatuminen jo alkumetreillä on osoitus rivien rakoilemisesta republikaanipuolueen sisällä. Tuntuu selvältä, että lakialoitteiden läpivieminen vaikeutuu samalla kun poliittinen kädenvääntö voimistuu. Tämä jo itsessään voi lisätä volatiliteettia osakemarkkinoilla.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Osakemarkkinoiden voimakasta laskua ei ole näköpiirissä
Seuraava
Pessimisti voi havaita ensimmäisiä vaaran merkkejä