19.01.2015

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

• Valuuttaliikkeet ohjaavat sijoittajien ulkomailta saamia tuottoja yhä enemmän

• Euroalueen osakemarkkinoiden pitkä alituotto Yhdysvaltoihin nähden on taittunut vuoden vaihteen jälkeen

• Markkinashokit ovat lisänneet volatiliteettia ja tuottoerot ovat kasvaneet – hajautuksen merkitys korostuu


Euron heikentyminen ollut vuoden vaihteen jälkeen suurin tuottoeron lähde


Vuoden 2014 elokuun jälkeen Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat nousseet hieman yli prosentin paikallisessa valuutassa. Euron voimakas heikentyminen on kuitenkin parantanut selvästi euromääräisen sijoittajan ulkomailta saamia tuottoja. S & P 500 -indeksi onkin noussut elokuun lopusta peräti 12,5 prosenttia euromääräisesti. Yhdysvaltojen markkinoilta saadut tuotot ovat siis lähes kokonaan valuutan vahvistumisen ansiota. Valuuttamarkkinoiden volatiliteetti on ollut selvässä nousussa. Maailman keskuspankkien toisistaan eroavat rahapolitiikat ja viimeisimpänä Sveitsin keskuspankin päätös vapauttaa frangi eurokytköksestä ovat omiaan nostamaan eri valuuttaparien heiluntaa. Uskomme, että valuuttojen heilunta jatkuu korkeana myös tästä eteenpäin. Dollarisidonnaisilla valuutoilla on edelleen varaa vahvistua euroa vastaan, mutta uskomme, että EKP:n QE-päätöksen jälkeen tulee vaihe, jolloin euron heikentyminen pysähtyy väliaikaisesti.


Euroalueen osakemarkkinoiden alituotto Yhdysvaltoihin nähden lähenee päätöstä


Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuotto euroalueeseen nähden on ollut täysin ylivertainen viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2010 alusta USA:n S&P 500 -osakeindeksi on noussut lähes 75 prosenttia kun Eurostoxx 50 -indeksin tuotto on jäänyt alle 6,5 prosenttiin. Euromääräisesti ero on vieläkin suurempi. S&P 500 -indeksi on noussut peräti 114 prosenttia. Tuottoerolle on löydettävissä järkevät selitykset. Keskuspankkien rahapolitiikka on ollut Yhdysvalloissa selvästi kevyempää ja talous on kasvanut huomattavasti euroaluetta nopeammin. Vuodenvaihteen jälkeen tuottoero on kääntynyt ainakin väliaikaisesti euroalueen eduksi. Emme vielä usko pysyvään käänteeseen. Korkomarkkinoilta on hyvä hakea merkkejä käänteestä. Uskomme, että vasta kun euroaleen viitekorkojen lasku pysähtyy ja kääntyy lievään nousuun, on osakemarkkinoiden suhteellisella kehityksellä edellytykset kääntyä. Tätä ei ole vielä tapahtunut.


Öljy- ja frangishokki ovat lisänneet epävarmuutta ja kurssiheiluntaa


Öljyn markkinahinta on romahtanut viimeisten kuukausien aikana ja Sveitsin keskuspankin päätös vapauttaa frangin eurokytkös aiheutti shokkiaaltoja sijoitusmarkkinoilla. Poikkeukselliset, suuret ja nopeat liikkeet ovat aina lyhyellä aikavälillä myrkkyä. Vaikutuksia ei heti ymmärretä, se aiheuttaa epävarmuutta ja epävarmuus edelleen myyntipainetta. Pidemmällä aikavälillä öljyn hinnan lasku on pelkästään hyvä asia. Kulutuskysyntä kasvaa ja raaka-aineriippuvaisten yhtiöiden kannattavuus paranee. Molemmat edellä mainitut tekijät ruokkivat globaalia talouskasvua. Frangin kytköksen vapauttamisen vaikutuksia on vaikeampi arvioida, mutta eurolle se aiheuttaa entisestään heikentymispainetta ison ostajan hävitessä markkinoilta. Tämä tukee vientisektoria ja hieman yhteisvaluutta-alueen tulevia kasvunäkymiä.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinakatsaus, tammikuu 2015
Seuraava
Terveiset Kiinan-matkalta