13.02.2017

Heikki Nystedt

Heikki Nystedt

Johtaja, sijoitustoiminta
Helsinki
+358 40 724 9226

Viime kesänä alkanut ja syksyn kuluessa edelleen kiihtynyt pitkien korkojen nousu on ainakin toistaiseksi pysähtynyt. Etenkin Yhdysvaltojen presidentinvaalin lopputuloksen myötä nousseet pitkät korot ovat olleet samoilla tasoilla jo kolmen kuukauden ajan. Pitkien korkojen nousu on tarkoittanut, että monet aiemmin nollatuottoja tarjonneet korkosijoitukset ovat muuttuneet jälleen aidosti sijoituskelpoisiksi. Esimerkki tällaisesta luokasta on globaalit hyvän luottolaadun yrityslainat. Vielä kesällä 2016 sijoitusluokka tarjosi juoksevasti noin 2 %:n tuottoa. Vastaavasti tällä hetkellä juokseva tuotto on jo noin 2,7 %.

Yleisen korkotason nousu on ollut kaikin puolin tervetullutta varsinkin hajautusmielessä, kun sijoituskelpoisten lainojen määrä on kasvanut. Toisaalta nousu on aikaansaanut suuria eroja toteutuneissa tuotoissa läpi korkoluokkien. Mitä suurempi korkoriski lainassa tai korkoluokassa on ollut, sitä heikompi suhteellinen kehitys on ollut vuoden 2016 jälkipuoliskolta tähän hetkeen.


Parhaimmat tuotot riskisistä lainoista – Jatkossa hintakehitys maltillisempaa

Korkosijoittajan vuosi 2016 ja nyt nähty vuodenalku ovat tarjonneet, jälleen kerran, yllättävän hyviä toteutuneita tuottoja. Korkoluokista ja joukkolainoista ovat pärjänneet etenkin ne, joiden tuottovaateet hinnoittelivat vuoden 2016 alussa korostuneesti kohonnutta maksuhäiriöriskiä. Esimerkki tällaisesta on yhdysvaltalaiset high yield -lainat, jotka tarjosivat vuosi sitten juoksevasti jopa 10 %:n tuottoa. Maailmanlaajuista lamaa ei tullut, eikä velkaisten liuskeöljy- ja -kaasuyhtiöiden maksuhäiriöiden määrät ole nousseet pelätylle tasolle. Tuottovaateet ovat laskeneet terävästi ollen tällä hetkellä vajaassa 6 %:ssa. Yhdysvaltalaisissa high yield -lainoissa tapahtunut riskitason lasku on tarkoittanut euromääräisesti jopa yli +20 %:n toteutunutta tuottoa reilussa vuodessa.

Jatkon osalta korkosijoittaja ei voi kuitenkaan odottaa vastaavia tuottoja riskillisemmistä lainoista. Riskilisät ovat laskeneet tasoille, joilta suunta on mieluummin vaakasuoraan tai ylös. Tästä syystä tuotonlähteenä tulee jatkossa olemaan ennen kaikkea lainoista saatavat kuponkikorot, eikä niinkään riskilisäkehitys. Saatavat kupongit tarjoavat lisäksi osittaisen suojan nousevaa korkotasoa vastaan.

Laskeneet yrityskohtaiset riskilisät tukevat joka tapauksessa riskimarkkinoiden kehitystä ja mahdollistavat näin myös osakkeiden vuosikymmenen jatkoajan. Näkemyksemme on, että korkomarkkinoilla kannattaa edelleen luottaa yrityskohtaiseen luottoriskiin ja välttää liiallista korkoriskiä. Yrityskohtaista luottoriskiä otettaessa sijoittajan kannattaa kuitenkin ehdottomasti huomioida riittävä hajautus.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Mikä ohjaa tällä hetkellä päätöksentekoa allokaatiosalkuissamme
Seuraava
Lyhyen korjausliikkeen riski on noussut osakemarkkinoilla
Samu Lang