19.08.2019

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Negatiiviset tunnelmat ja poikkeukselliset hinnoitteluerot avaavat sijoittajalle mahdollisuuksia syksyn aikana, kun uutisvirta kääntyy asteittain positiivisemmaksi.

Kuluvan vuoden aikana sijoitussalkkusi arvo on todennäköisesti noussut. Osakemarkkinat ovat palautuneet vuoden 2018 lopun myyntipaineen jälkeen ja korkosijoitusten hinnat ovat kallistuneet markkinakorkojen laskiessa ja riskipreemioiden kaventuessa. 

Rahavirrat sijoitusrahastoihin kuitenkin osoittavat, että myönteisestä kehityksestä huolimatta sijoittajat ovat olleet keskimäärin varovaisia. Vuoden 2018 alusta alkaen rahamarkkinarahastoihin ja yrityslainarahastoihin on kulkeutunut kiihtyvässä määrin uutta rahaa, kun osakerahastojen nettomerkinnät ovat kääntyneet pakkaselle. 
Sama varovainen moodi näkyy osakeluokan sisällä. Isoihin kasvuyhtiöihin ja defensiivisemmille toimialoille on kulkeutunut ennätysmäärä rahaa. Vastaavasti syklisemmillä toimialoilla, finanssisektorilla ja arvoyhtiöiden osalta laajemminkin tilanne on ollut päinvastainen.

Edellä mainittu kehitys on johtanut siihen, että hinnoitteluerot eri toimialojen ja sijoitustyylien välillä ovat muodostuneet poikkeuksellisen suuriksi. Osakesijoittajalle on siis mahdollisuuksia tarjolla vaikka osakemarkkinoiden nousun kulmakerron hiipuisikin.

Markkinanäkemyksemme on tällä hetkellä hieman kaksijakoinen. Sijoittajien tunnelmat ovat hyvin pessimistiset ja päämarkkina-alueista suurin osa on lyhyellä aikavälillä ylimyytyjä. Lisäksi kausiluonteisesti heikot kesäkuukaudet ovat jäämässä taakse. Osakemarkkinoiden hinnoittelu on keskimäärin melko neutraali ja poikkeuksellisen alhaiset ja edelleen laskeneet korkotasot pitävät jatkuvasti yllä sijoittajien mielenkiintoa riskillisempiä sijoituskohteita kohtaan. 

Toisaalta taloudessa, etenkin teollisuudessa, on käynnissä pehmeä jakso, tuloskasvu on tällä hetkellä Yhdysvaltojen harteilla ja pitkien korkojen lasku suhteessa lyhyempiin maturiteetteihin lisää taantumapelkoja.

Osakeallokaatiomme on tällä hetkellä neutraali ja painotamme vahvasti Yhdysvalojen osakemarkkinoita muiden markkina-alueiden kustannuksella.

Uskomme syksyn aikana pidempien markkinakorkojen laskun pysähtyvän, US keskuspankin jatkavan rahapolitiikan keventämistä ja EKP:n aloittavan sen uudestaan. Kauppasodan osalta pahimmalta skenaariolta vältytään ja konkreettinen talousdata kääntyy asteittain alentuneita odotuksia paremmaksi. Uskomme, että nykytilanteessa edellä kuvatun skenaarion toteutuminen riittää kääntämään osakemarkkinat uudelleen nousu-uralle vuoden loppua kohden.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Trump twiittasi markkinoiden leppoisat kesätunnelmat historiaan – kehittyvien markkinoiden osakkeet vahvaan alipainoon
Seuraava
Perjantai pilasi viime viikon markkinatunnelmat – kauppasota jälleen pääuutisaiheena