05.09.2016

» Kehittyvät osakemarkkinat ovat tuottaneet tänä vuonna selvästi paremmin kuin USA:n ja etenkin Euroopan osakemarkkinat.

» Kesän ja alkusyksyn aikana suurilta kansainvälisiltä taloilta on alkanut sadella suositusmuutoksia, viimeisimpänä 4 900 miljardin omaisuutta hallinnoiva BlackRock kohotti kehittyvät markkinat ylipainoon.

» Myös Merrill Lynchin kansainvälisessä sijoittajakyselyssä sijoittajat sanovat siirtäneensä kehittyvät markkinat ylipainoon. Rahastovirtojen perusteella näyttää kuitenkin että todellinen ylipainoon siirtyminen on vasta aluillaan.

» Mielestämme tärkeimmät ajurit kehittyvien markkinoiden hyvän kehityksen takana ovat 1. odotettua paremmin kestänyt Kiinan talous ja myös muiden kehittyvien talouksien kasvun kiihtyminen 2. raaka-aineiden odotettua vahvempi kysyntä ja hintojen vahvistuminen, 3. kevyenä säilyvä kansainvälinen rahapolitiikka ja dollarin vahvistumisen loppuminen. 4. Nousua on myös tukenut sekä osakkeiden, velkakirjojen ja valuuttojen houkutteleva arvostus

Kehittyvät markkinat hyvässä vedossa

Kehittyvät osakemarkkinat ovat tuottaneet tänä vuonna euroissa mitattuna 12,6 %, kun USA:ssa nousu on ollut 5,4 % ja Euroopassa kurssit ovat laskeneet reilun prosentin. Brasilia johtaa nousutilastoa 64 % nousulla, Venäjä tulee isommista markkinoista kakkosena 27 % nousulla. Etenkin alkuvuoden uutisvirran perusteella harva varmaan olisi uskonut näin koviin tuottolukuihin.

Kehittyville markkinoille on jälleen alkanut virrata rahaa. Kun tarkastelee kehittyvien markkinoiden osakerahastojen rahavirtoja, vuosina 2013-2015 virta oli 800 mrd USD kehittyvien markkinoiden tappioksi. 2016 virta on kääntynyt vasta 150 mrd USD kehittyvien markkinoiden eduksi. Matkaa aiemman kaltaisiin ylipainoihin on siis vielä runsaasti. Muutos on kuitenkin selvä.

Sijoittajat etsivät korkeampia tuottoja

Negatiiviset korot ja melko korkeat osakemarkkinoiden arvostuskertoimet yhdistettynä vaatimattomaan tuloskasvuun ovat saaneet sijoittajat etsimään korkeampituottoisia sijoituskohteita.

Kehittyvillä markkinoilla tuottopotentiaali on houkutteleva. Kehittyvien markkinoiden valtion velkakirjatuotteet tarjoavat 5-6 % tuottotasoa paikallisessa valuutassa ja yli 3 % kovissa valuutoissa, eikä ole ihme, että sijoitusluokka on imenyt rutkasi sijoituksia alkuvuonna. Kehittyvien osakemarkkinoiden arvostuskertoimet ovat taas toisaalta 17 % ja 27 % alle Euroopan ja USA:n arvostuskertoimien. Myös valuutoissa on edelleen vahvistumismahdollisuuksia. Kun JP Morganin kehittyvien talouksien valuuttaindeksi laski 42 % vuosina 2011-2015, on se nyt vahvistunut vasta 8 % pohjiltaan.

Raaka-aineiden hinnat nousussa

Alkuvuonna öljyntuotanto ylitti kysynnän noin 2 miljoonalla tynnyrillä per päivä ja öljyn hinnan pelättiin laskevan pysyvämminkin 20 dollarin tienoille. Nyt syksyllä tuotanto ja kysyntä ovat kuitenkin tasapainossa ja öljyn hinta on noin 50 dollarissa tynnyriltä. Etenkin Intian ja Kiinan öljyn kysyntä on kasvanut ja samanaikaisesti globaali tuotanto on laskenut. Myös ensi vuonna odotetaan päiväkulutuksen kasvavan yli miljoonalla tynnyrillä, mutta tuotannossa on vain pientä kasvua. Rohkeimmat veikkaavat jo lähes 70 dollarin tynnyrihintaa ensi kesälle. Korkeammat raaka-aineiden hinnat parantavat tuloskasvua ja nostavat todennäköisesti myös arvostuskertoimia raaka-ainevetoisilla markkinoilla.

Kansainvälinen valuuttarahasto arvioi, että kehittyvien talouksien kasvuero suhteessa kehittyneisiin talouksiin alkaisi jälleen kasvaa pitkän supistumisen jälkeen. Juuri laajenevalla kasvuerolla on havaittu vahva positiivinen vaikutus osake- ja valuuttatuottoihin.

Kansainvälinen rahapolitiikka säilyy kevyenä

Lähestyvä USA:n koronnosto aiheuttaa varmasti kurssiheiluntaa. On kuitenkin hyvä huomata, että rahapolitiikka alkoi kiristyä jo kesällä 2013, kun Fed ilmoitti velkakirjojen osto-ohjelman supistamisesta. Toisaalta on myös havaintoja, että USA:n nousevat pitkät korot toimisivat kehittyvien markkinoiden eduksi. Vahva dollari on perinteisesti ollut huono kehittyvien markkinoiden kehitykselle. Dollari on kuitenkin jo vahvistunut huomattavasti ja merkittävä vahvistuminen näiltä tasoilta on epätodennäköistä.« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Fediltä jopa kaksi koronnostoa loppuvuoden aikana?
Seuraava
Sijoittajilla meni hermo – kurssiheilunta liian alhaista liian pitkään
Samu Lang