06.02.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Tammikuu-ilmiöstä ei ole ollut tietoakaan, eikä osakemarkkinoilla selkeää suuntaa vuodenvaihteen jälkeen. Ammattisijoittajat ovat purkaneet riskillisiä positioita viimeisen parin viikon aikana, ja yleinen riskinottohalukkuus on pienentynyt. Tapahtumariskejä tullaan hinnoittelemaan moneen otteeseen kuluvan vuoden aikana.

Korot ovat nousseet ”positiivisten” tekijöiden avustamana, talouskasvun momentti on vahvistunut ja inflaatio-odotukset nousseet. Osakemarkkinoiden korrelaatio korkotasojen kanssa ollut positiivinen, eikä korkojen nousu vielä ole esteenä kurssinousun jatkumiselle.

Suurimmat tuotot tai tappiot kuluvan vuoden aikana tehdään omaisuusluokkien sisällä – osakemarkkinoiden rotaatio ja tuottoerot korkoinstrumenttien välillä ohjaavat päätöksentekoa.


Yhteenveto ja sijoitusnäkemys

Olemme osakesijoituksissa edelleen ylipainossa, vaikka viime aikoina olemmekin hieman pienentäneet osakepainoa ja alentaneet allokaatiosalkkujemme kokonaisriskiä. Osakeposition sisällä olemme maailman osakemarkkinoihin (MSCI AC world) verrattuna lievässä ylipainossa Yhdysvalloissa ja ylipainossa euroalueella. Japani on alipainossa ja kehittyvien osakemarkkinoiden paino vastaa jotakuinkin indeksin (MSCI AC World) painotusta.

Euroalueella suosimme syklisempiä sektoreita ja arvoyhtiöitä. Sekä Yhdysvalloissa että euroalueella uskomme finanssisektorin (pankit) osakkeiden tuottavan laajoja markkinoita paremmin.


Q4/2016 -tulosperiodi on ollut tähän mennessä odotuksia vahvempi

S&P 500 -indeksistä 224 yhtiötä on raportoinut tuloksensa. Markkina-arvopainotteinen vuositason tuloskasvu on ollut 9,4 % ja raportoidut tulokset ovat ylittäneet ennusteet. Odotettu tuloskasvu koko indeksin osalta on noin 5,5 % vuositasolla. S&P 500 -indeksin kvartaalitason tuloskertymä on jo ylittänyt edelliset vuoden 2014 kolmannella neljännekselle saavutetut huiput. Tämä vahvistaa näkemystämme siitä, että H1/2016 tulostaantuma on ohitettu.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Talouskasvu, tuloskasvu ja inflaatio kiihtymässä
Seuraava
Koroista osaketyyppisiä tuottoja
Heikki Nystedt