09.05.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334
 • Yhdysvaltojen pehmentynyt talousmomentti ja kausiluontoisesti heikko jakso rasittaa markkinoita.
 • Markkinat näyttävät teknisesti huomattavasti houkuttelevammilta kuin pari viikkoa sitten, mutta tunnelmat eivät ole vielä riittävän negatiiviset.
 • Raaka-aineiden käänne indikoi globaalin tulostaantuman päättymistä – tulosennusteet todennäköisesti nousevat toisella vuosipuoliskolla.


Kevät pehmeää aikaa sijoitusmarkkinoilla

Osakemarkkinoiden ja muiden riskisijoitusten kehitys on ollut pehmeää viimeisen parin viikon aikana. Tunnelmia on rasittanut mm. jenin vahvistuminen ja raaka-aineiden lievä korjaus vahvan nousujakson jälkeen. Yhdysvaltojen talousmomentti on lyhyellä aikavälillä myös heikentynyt. Toteutunut talousdata suhteutettuna ekonomistien ennusteisiin on jäänyt odotuksista. Edellinen on korreloinut viimeisten kuukausien aikana vahvasti S&P 500 -osakeindeksin kehityksen kanssa ja selittää varmasti osaltaan viimeaikaista kurssiliikkeiden pehmeyttä. Touko-kesäkuu on historiallisesti ollut pehmeää aikaa sijoitusmarkkinoilla. Vuodesta 1970 lähtien toukokuun mediaanituotto on ollut -0,1 % ja kesäkuussa -0,7 %. Molempina kuukausina markkinat ovat tulleet ylös noin 50 % tapauksista.


Markkinat näyttävät paremmilta kuin kaksi viikkoa sitten, mutta tunnelmat eivät vielä ole riittävän pessimistiset

Parin viikon takaisesta lievästi yliostetusta tilasta markkinat ovat palautuneet huomattavasti houkuttelevammille tasoille. Kurssikehityksen voimakkuutta kuvastavat RSI –indeksit ovat jo painuneet lähelle 30 pisteen tasoa niin S&P 500, Eurostoxx 50 ja MSCI Emerging Markets -indeksien osalta. Sijoittajien tunnelmat ovat myös aiempaa negatiivisemmat. Yhdysvalloissa yli puolet sijoittajista suhtautuu tällä hetkellä pessimistisesti tulevaan markkinakehitykseen. Edellisistä positiivisista tekijöistä huolimatta uskomme markkinoiden lievän negatiivisen vireen vielä jatkuvan. Suurin korjausliike nähtiin kuitenkin jo tammikuussa ja viimeisen parin viikon lasku pienentää suuremman negatiivisen liikkeen todennäköisyyttä. Opportunistinen sijoittaja alkaa ostamaan dipeistä tästä eteenpäin. Varovainen sijoittaja odottaa US-makromomentin parantumista ja volatiliteetin laskua.


Raaka-aineiden käänne ennakoi globaalin tuloskehityksen parantumista

Raaka-aineiden vuodesta 2011 alkanut laskutrendi vaikuttaisi vihdoin päättyneen. Raaka-aineiden negatiivinen hintaliike on ollut osoitus kehittyvien markkinoiden investointivetoisen kasvun hidastumisesta ja edelleen globaalin teollisuuden taantumasta. Raaka-aineiden hintojen lasku on korreloinut vahvasti teollisuustuotteiden hintakehityksen ja edelleen MSCI AC world -osakeindeksin tulosennusteiden kanssa. Isojen teollisuusyritysten ja edelleen länsimaiden osakeindeksien tuloskertymä on kääntynyt pakkaselle viimeisen 12 kuukauden aikana. Raaka-aineiden ja teollisuustuotteiden hintojen käänne voi vihdoin indikoida, että tuloskasvu olisi kääntymässä parempaan suuntaan. Tämä tukee osakemarkkinoiden kehitystä toisella vuosipuoliskolla.


Allokaatio


 • Osakkeet ovat lievässä ylipainossa.
 • Kausiluonteisesti pehmeä jakso edessä, mutta emme usko suurempaan korjausliikkeeseen
 • Kiinan keskuspankin ja EKP:n elvytys sekä Fedin pidättäytyminen koronnostoista ovat rauhoittaneet markkinat. Yritysten riskilisät ovat laskeneet voimakkaasti jääneet alemmille tasoille.
 • Odotamme maailman talouskasvun piristyvän jälleen kesän aikana.


Osakesijoitukset

 • Euroalueen osakkeet ovat ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.
 • Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.
 • Allokaatiosalkuissa on myös isot painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.
 • Aivan viime viikkoina olemme lisänneet arvoyhtiöitä Euroopassa ja kehittyviä markkinoita.

Korkosijoitukset

 • Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.
 • Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja.
 • Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Japanin keskuspankki teki virheen ja osakkeet kääntyivät globaalisti laskuun
Seuraava
Kevään epävarmuus väliaikaista
Samu Lang