10.06.2019

Vuoden toinen neljännes alkoi markkinoilla alkuvuoden kaltaisissa vahvoissa tunnelmissa, mutta tunnelma heikkeni toukokuun alussa. Päällimmäisenä huolena on kauppasota, jonka pelätään hidastavan kansainvälistä kauppaa ja globaalia taloutta. Britanniassa pääministeri Mayn ero luo epävarmuutta eivätkä Italian ja EU:n välit ota lähentyäkseen. Osakemarkkinoilla Euroopan ja Yhdysvaltojen tuotot ovat huhtikuun alusta kutakuinkin nollilla. Sen sijaan erityisesti kehittyvät markkinat ovat laskeneet kauppasodan jälkimainingeissa. Korkomarkkinat sen sijaan kehittyivät positiivisesti lähinnä korkojen laskun myötä. Parhaat tuotot on saatu yrityslainamarkkinoilta, mutta myös eurooppalaisten valtionlainojen toteutunut tuotto on vuoden alusta noin 4 %.

Poliittisten riskien luoma epävarmuus on näkynyt talousdatassa ja erityisesti teollisuuden kasvuluvut jatkavat vaisuina. Merkkejä paremmista talouden näkymistä on kuitenkin myös nähty. Talouskasvu näyttää edelleen hidastuvan, mutta ei romahda. Rahapolitiikan näkymät ovat muuttuneet merkittävästi alkuvuoden tilanteeseen verrattuna erityisesti Yhdysvalloissa. Alkuvuoden odotukset koronnostoista Yhdysvalloissa vaihtuivat odotuksiin jopa neljästä koronlaskusta ensi vuoden loppuun mennessä. Vaikka odotukset lienevät ylimitoitettuja, rahapolitiikka on selvästi kääntynyt markkinoita ja taloutta tukevaksi tekijäksi. Samoin voidaan todeta myös Euroopasta, jossa keskuspankki on jo keskustellut mahdollisuudesta korkojen lisälaskuille. Markkinoiden sentimentti painui toukokuun aikana näkemyksemme mukaan liian matalille tasoille. Monet markkinat painuivat lähes ylimyydyille tasoille, suojauskysyntä kasvoi, yksityissijoittajien tunnelmat laskivat lähes vuodenvaihteen tasoille ja instituutiosijoittajien osakepainot säilyivät matalina. Nämä indikaattorit viittaavat siihen, että markkinoilla on potentiaalia rekyylille. 

Näkemyksemme on, että kauppasota ei aja taloutta taantumaan. Osakemarkkinoiden heikot tunnelmat, rahapolitiikan kasvanut tuki ja kevättä houkuttelevammat arvostustasot johtavat siihen, että nostamme osakkeet ylipainoon. Osakemarkkinoiden sisällä näemme potentiaalia erityisesti Yhdysvalloissa, jossa talouskasvu jatkaa länsimaiden veturina. Säilytämme kehittyvät markkinat lievässä ylipainossa. Uskomme Kiinan pitävän talouskasvun vauhdissa vaikka väkisin, ja toisaalta koko alueen hyötyvän kauppasodan mahdollisesta helpottumisesta. Pidämme Euroopan ja Tyynenmeren alueen alipainossa. Näkemyksemme on, että indeksitasolla Eurooppa kärsii mantereen rakenteellisista haasteista ja hitaasta kasvusta. Uskomme tästä syystä aktiiviseen osakevalintaan maantieteellisesti ja sektoreiden välillä. Tyynenmeren alipainoa selittävät Japanin heikot näkymät. 

Korkojen lasku painaa yleisesti korkosijoitusten houkuttelevuutta, ja johtaa rahamarkkinoiden ja valtionlainojen alipainoon. Laskeneesta korkotasosta huolimatta näemme arvoa sekä yrityslainoissa että riskiyrityslainoissa. Luottoriskilisien nousu toukokuussa lisää molempien houkuttelevuutta. 

Vaihtoehtoisten sijoitusten riski-tuottosuhde näyttää nyky-ympäristössä edelleen hyvältä vaihtoehdolta listattuihin sijoituksiin nähden. Korko-odotusten lasku tukee monien vaihtoehtoisten luokkien houkuttelevuutta entisestään. Vaihtoehtoisten sijoitusten sisällä suosimme erityisesti listaamattomia korkosijoituksia, jotka tarjoavat houkuttelevaa preemiota suhteessa likvidimpiin korkosijoituksiin.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinakatsaus Huomenta Suomi Extrassa 07.06.2019
Seuraava
Markkinakatsaus Huomenta Suomi Extrassa 14.06.2019