09.02.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

20.1. päivätyssä markkinakommentissa totesimme markkinoiden olevan lyhyellä aikavälillä hyvin ylimyydyt ja positiivisen rekyylin todennäköisyyden kasvaneen. Totesimme samassa yhteydessä, että kohonneen volatiliteetin myötä systemaattinen myyntipaine todennäköisesti vielä jatkuu.

Yhteenveto 20.1.: "Allokaatiosalkuissamme myimme osakesijoituksia 4.-7.1. välisenä aikana ja nostimme käteisen painoa. Emme suhtaudu kurssilaskuun yhtä opportunistisesti kuin aiemmin. Haluamme nähdä lievää tasaantumista raaka-aineiden hintakehityksessä ja positiivisen korrelaation taittumista osakemarkkinoiden välillä. Varovaisempi asemoituminen on edelleen perusteltua.”


MITÄ ON TAPAHTUNUT 20.1.2016 JÄLKEEN

Kuten odotimme, osakemarkkinoiden positiivinen rekyyli realisoitui tammikuun loppupuolella. Kuun vaihteen jälkeen myyntipaine kuitenkin jatkui uudestaan. Tätä kirjoitettaessa Yhdysvaltojen ja euroalueen keskeiset markkinaindeksit ovat jo painuneet lievästi alle tammikuun puolen välin jälkeisten pohjien. Samalla tuottoerot ovat kuitenkin kasvaneet selvästi.

Myyntipaineen lähteet - raaka-aineet, öljy ja näihin sidoksissa olevat yhtiöt ja osakeindeksit sekä kehittyvien markkinoiden osakkeet - ovat tuottaneet selvästi länsimarkkinoita paremmin. Esimerkiksi Brasilian osakemarkkinat ovat nousseet euromääräisesti 12 prosenttia tammikuun 20. päivän pohjista, kun S&P 500 on painunut 2,5 prosenttia pakkaselle. Öljyn hinta on yli 11 prosenttia edellisten pohjien yläpuolella, kun EURO STOXX 50 -osakeindeksi on yli 3 prosenttia pakkasella. Markkinoiden vakautumisen kannalta olennaiset asiat ovatkin alkaneet realisoitua: öljyn ja muiden raaka-aineiden hintakehitys on tasaantunut ja sitä myötä korrelaatiot eri riskisijoitusten välillä ovat alentuneet.

Ongelmaksi ovat muodostuneet kurssiliikkeiden voimakkuus (etenkin isojen länsi-indeksien osalta) ja niiden itseään ruokkiva momentti. Tämä ylläpitää epävarmuutta ja vaikuttaa todennäköisesti jo nyt varallisuusvaikutusten kautta niin yrityssektorin kuin kuluttajienkin luottamukseen. Lisäksi yrityslainamarkkinoiden riskipreemiot ovat olleet selvässä nousussa ja tämä nousu ei ole merkittävästi tasaantunut öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen vakautumisen jälkeen. Riskipreemioiden nousu on rasittanut etenkin finanssisektorin osakkeiden kehitystä.


MITÄ SEURAAVAKSI?

Korkomarkkinoiden rauhoittuminen on edellytys sille, että riskisijoitusten negatiivinen kierre saadaan katkaistua. Riskipreemioden terävä lasku ei ole välttämätöntä, kunhan nopea nousu saadaan pysäytettyä, vaikka korkeammille tasoille. Varovainen asemoituminen on siis edelleen perusteltua, ennen kuin tästä nähdään viitteitä. Laukaisevana tekijänä voivat hyvin olla uutiset läntisten keskuspankkien kevyemmästä rahapolitiikasta. Toisaalta raaka-aineiden laskun rauhoittumisen ja kehittyvien markkinoiden omaisuuserien relatiivisen kehityksen paranemisen pitäisi ennen pitkää heijastua suotuisasti myös riskilainojen yleiseen hinnoitteluun.

Historialliset arvostuserot avaavat kuitenkin jo nyt opportunistisemmalle sijoittajalle mahdollisuuksia. Jos S&P 500 -osakeindeksi, isot kasvuyhtiöt ja muut vahvan hintamomentin osakkeet ovat edelleen melko korkeasti hinnoiteltuja lähes seitsemän vuotta jatkuneen nousujakson jälkeen, ovat kehittyvien markkinoiden osakekurssit ja valuutat, raaka-aineet sekä mm. perusteollisuus ja öljysektorin yhtiöiden osakekurssit alle vuoden 2009 pohjien. Mikäli keskuspankkien poikkeuksellinen rahapolitiikka on synnyttänyt kuplia sijoitusmarkkinoilla, ovat nämä kuplat syntyneet kovin epätasaisesti.

Ostimme allokaatiosalkkuihimme hieman brasilialaisia osakkeita viime viikolla. IBOV-indeksin pisteluku on alle 2008 finanssikriisin pohjien ja valuutta on heikentynyt merkittävästi. Raaka-aineiden hintakehitys on viime aikoina tasaantunut ja kehittyvien osakemarkkinoiden suhteellinen kehitys on yleisesti parantunut. Lisäksi viimeisten muutaman päivän positiivinen kehitys länsimarkkinoiden laskiessa luo uskoa sille, että hinnoittelutekijät alkavat vihdoin lyömään läpi.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Markkinat hinnoittelevat deflaatiota, taantumaa ja konkursseja - keskuspankkien vastaisku tulossa keväällä
Seuraava
MARKKINAKATSAUS 11.2.2016