16.03.2020

Viime viikolla osakemarkkinat laskivat kautta linjan, kun koronavirus levisi Euroopassa ja valtiot ympäri maailman rajoittivat ihmisten liikkumista. Virustartunnat kasvavat edelleen vauhdikkaasti Euroopassa, jossa tartuntapiikki siirtynee Italiasta Espanjaan, Ranskaan ja Saksaan kuluvan viikon aikana. Edellä mainittujen maiden lisäksi moni muu Euroopan maa otti viikonloppuna käyttöön useita toimia ihmisten liikkumisen ja viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Kiinassa ja Etelä-Koreassa, jossa karanteenitoimet aloitettiin huomattavasti Eurooppa aikaisemmin, uusien tartuntojen määrä on jo selvässä laskussa.

Viime viikolla sekä Euroopan keskuspankki että Yhdysvaltain keskuspankki ilmoittivat toimista rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi. Yhdysvaltain keskuspankki laski korkojaan toisen kerran kuukauden sisään ilman varsinaista kokousta, tällä kertaa prosentin. Ohjauskorko on nyt 0-0,25 %, jolla tasolla korko oli edellisen kerran finanssikriisin aikaan. Myös monet valtiot kertoivat suunnitelmista yrityssektorin, lomautettavien työntekijöiden ja kriisiin ajautuneiden toimialojen tukemiseksi. Konkreettisia toimia odotetaan kuitenkin vielä. Tilanteen akuuttiuden ja markkinoiden rauhattomuuden vuoksi toimiin pitää ryhtyä nopealla aikataululla. 

Uskomme markkinoiden heilunnan jatkuvan lyhyellä aikavälillä. Kiinassa ja Etelä-Koreassa markkinat ovat rauhoittuneet suhteessa muuhun markkinaan, kun tartuntapiikki saavutettiin. Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa tartuntamäärät jatkanevat kuitenkin kasvua vielä seuraavina viikkoina. Ilman selkeää näkyvyyttä tartuntojen kehitykseen nyt nähty epävarmuus jatkuu. 

Pidemmällä aikavälillä pidämme olennaisena sitä, kuinka hyvin alkujaan ulkoisesta shokista alkunsa saanut häiriö saadaan pidettyä väliaikaisena. Kuluttajien luottamus on jo kärsinyt markkinoiden heiluessa, mutta olennaista on pitää huoli siitä, että tilapäisestä kriisistä kärsivät yritykset eivät ajaudu laajamittaisiin irtisanomisiin ja täten heikennä talouden selkärankana toiminutta kulutuskysyntää. 

Osakemarkkinat ovat hinnoitelleet globaalisti kuluvalle vuodelle hyvin heikkoa kehitystä ja monet sijoittajien riskinottohalukkuutta mittaavat tunnusluvut ovat ennätyksellisen matalilla tasoilla. Lyhyellä aikavälillä pohjan ajoittaminen tai tason ennakointi on käytännössä mahdotonta, mutta näkemyksemme pidemmästä aikavälistä pysyy ennallaan. Tilanteen rauhoittuessa sijoittajien horisontti pitenee, ja pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa moni sijoittaja saattaa pitää nyt rajusti laskeneita tasoja hyvin ostomahdollisuuksina. Tätä korostaa vielä se, että entisestään laskenut korkotaso tarjoaa hyvin vähän muita sijoitusvaihtoehtoja.

Alla vielä näkemyksemme tiivistetysti:

  • Virustartunnat kasvavat edelleen eksponentiaalisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mikä pitää kurssiheilunnan korkealla seuraavat viikot.
  • Eksponentiaalisen kasvukäyrän taittuessa osakemarkkinat voivat kääntyä uudestaan nousu-uralle nopeastikin.
  • Markkinat hinnoittelevat tällä hetkellä hyvin negatiivista skenaariota: sentimenttiä ja sijoittajien asemoitumista kuvastavat mittarit ovat yhtä alhaalla kuin finanssikriisissä 08-09.
  • Taloutta elvytetään nyt sekä rahapolitiikan että finanssipolitiikan keinoin. Viranomaiset ovat reagoineet tavallista nopeammin, mutta näkyvyys toimien suuruuteen ja toimivuuteen odottaa vielä ennen kaikkea finanssipoliittisten toimien konkreettisia askeleita. 
  • Pidemmän aikavälin sijoittajalle nykytilanne on hyvä hetki lähteä rakentamaan sijoitussalkkua tai lisätä riskiä asteittain, mikäli tähän on mahdollisuus.
  • Lyhyellä aikavälillä näkyvyys on huono – uskomme, että seuraavien viikkojen liikehdintä on enemmänkin sivusuuntaan uutta nousumarkkinaa odotellessa, mutta heilahtelut ovat hyvin suuria, mikä pitää sijoittajat varpaillaan ja tunnelman maassa.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Sijoittajien epävarmuus huipussaan, mutta hyvin paljon negatiivisuutta jo hinnoiteltu osakemarkkinoilla
Seuraava
Markkinakommentti: Poikkeuksellisia toimia otettu käyttöön
Samu Lang