11.09.2017

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334

Viime torstain EKP:n kokouksessa Mario Draghi totesi yksiselitteisesti, että euron vahvuus on seurausta vahvistuneesta talouskasvusta. Spekulaatiot siitä, että keskuspankki olisi keventämässä rahapolitiikkaansa euron liiallisen vahvistumisen myötä, saadaan siis ainakin väliaikaisesti unohtaa. Lisäksi aikataulu rahapolitiikan muuttamisen suhteen näyttää pysyvän ennallaan. EKP:n odotetaan aloittavan osto-ohjelman pienentämisen vuoden 2018 alussa ja ohjelman odotetaan päättyvän saman vuoden loppuun mennessä.

Ainoa hieman ”uusi” asia oli maininta, että nykyisen osto-ohjelman rakennetta voidaan muuttaa. Aiempi maininta arvopaperihankinnoista euromaiden kansantuotteiden suhteessa ei ole sitova, vaan tästä voidaan tarvittaessa poiketa. Kommentti käänsi välittömästi Italian ja Espanjan korkopreemiot laskuun Saksaan nähden.

Sijoittajat epävarmoina, mutta paniikkitunnelmista ei ole tietoakaan

American Association of Individual Investors (AAII) teettämän kyselyn mukaan sijoittajat suhtautuvat keskimäärin negatiivisesti osakemarkkinoiden tulevaan kehitykseen. Samalla kurssiheilunta on hieman noussut niin valuutta- kuin osakemarkkinoillakin. Suurempaa huolenaihetta ei mielestämme kuitenkaan ole. Sijoittajille tehdyt kyselytutkimukset toimivat useimmiten hyvinä käänteisinä mittareina tulevasta kehityksestä. Lisäksi riskillisempien korkosijoitusten preemiot ovat pysyneet hyvin stabiileina niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin eivätkä osakemarkkinat ole lainkaan yliostetut, päinvastoin. Pehmeä kehitys kesän aikana on rauhoittanut tunnelmia huomattavasti. Suhtaudumme positiivisesti osakemarkkinoiden tulevaan kehitykseen näiltä tasoilta.

Konkreettinen data vahvaa, mutta korkoliikkeet huolettavat

Yhdysvalloissa yritysten tuloskehitys on vahvaa. Vuoden 2015 lopun ja 2016 puolen välin tulostaantuma on taaksejäänyttä elämää. S&P 500 -indeksin yhtiöiden tuloskertymä on ylittänyt edelliset huiput eikä nopeaa hidastumista ei ole näköpiirissä. Globaalissa mittakaavassa tulokset ovat viimeisen vuoden aikana kääntyneet nousuun kaikilla päämarkkina-alueilla. Myös talouskasvu on elpynyt.

Korkomarkkinoiden viesti kuitenkin hieman huolettaa. Pitkät korot ovat laskeneet niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että korkojen lasku on pitkälti seurausta harhaisten odotusten purkautumisesta. Trumpin reflaatiotrade (talouspolitiikan positiivinen vaikutus kasvuun) näyttää jäävän torsoksi eikä EKP:lla ole ikinä ollutkaan kiirettä kiristää rahapolitiikkaansa. Suunta on kuitenkin väärä. Riskisijoitusten hyvä kehitys edellyttää lievää korkojen nousua. Se kertoo kasvun vahvistumisesta ja hinnoitteluvoiman palautumisesta. Emme pidä korkojen laskua vielä riskinä, mutta suunnan pitäisi kuukauden sisään kääntyä.  

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Mikä on olennaista sijoituspäätösten kannalta tällä hetkellä?
Seuraava
Nostimme osakepainoa, vähensimme korkoriskiä ja lisäsimme riskisiä yrityslainoja