25.04.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334
 • Osakkeiden nousumarkkinat ovat olleet Yhdysvalloissa historian kolmanneksi pisimmät; 1990 – 2000 ralliin on vielä matkaa
 • Vuoden alun makrotalouden riskitekijät ovat helpottaneet
 • Lyhyellä aikavälillä riskisijoitukset ovat hieman yliostetut ja lievä suvantovaihe voi olla edessä

Nousumarkkinat jatkuneet pitkään, mutta loppu ei vielä näköpiirissä

Nyt käynnissä oleva yhdysvaltalaisten osakkeiden nousumarkkina (S&P 500) on ollut kolmanneksi pisin historiassa. Pidemmät nousujaksot on nähty ainoastaan vuosina 1949 - 1956 ja 1990 – 2000. Jälkimmäinen jakso oli kurssiliikkeen suuruudella ja pituudella mitattuna vielä huomattavasti käynnissä olevaa jaksoa vahvempi. Kurssit jatkoivat nousua vielä kolmen vuoden ajan ja nousua kertyi yli 60 prosenttia lisää. Nousumarkkinoiden päättymiseen on aina liittynyt Yhdysvaltojen talouden taantuma ja sellaista ei ole vielä näköpiirissa. Vuoden alun teollisuuden pehmeä tilanne on vakautunut ja työllisyystilanne jatkaa lievää vahvistumistaan. Uskomme nousumarkkinoiden vielä jatkuvan vaikkakin lyhyitä hengähdystaukoja nähdään todennäköisesti aiempaa enemmän.

Vuoden alun makrotalouden riskitekijät ovat helpottaneet

Vuoden alussa markkinoiden tunnelmia rasitti kolme keskeistä riskitekijää: Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien investointikysynnän hidastumisesta seurannut teollisuuden taantuma, Luottopreemioiden leviäminen Yhdysvaltojen High Yield - markkinoilla ja Keskuspankkien liian kireä rahapolitiikka. Kaikki edellä mainitut muuttujat ovat kehittyneet suotuisampaan suuntaan viimeisten parin kuukauden aikana. Yhdysvaltojen teollisuuden tilaa kuvastava ISM – indeksi on noussut uudestaan yli kasvun rajana pidetyn 50 pisteen lukeman ja Kiinan kasvunäkymät ovat hieman vakautuneet. Jälkimmäisestä on osoituksena perusmetallien hintojen terävä nousu helmikuun alun pohjilta. Lisäksi luottopreemiot ovat laskeneet selvästi niin johdannaismarkkinoilla kuin käteismarkkinoilla. Liike on ollut samaan suuntaan sekä Yhdysvaloissa, että euroalueella. Samaan aikaan keskuspankkien rahapolitiikka on kääntynyt globaalisti elvyttävämpään suuntaan. Esimerkiksi odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin koronnostosta kuluvan viikon keksiviikon kokouksen yhteydessä ovat käytännössä poistuneet ja koronnostopolun odotetaan olevan jatkossa huomattavasti loivempi kuin aiemmin.

Vahva lyhyen aikavälin nousu on tehnyt osasta riskisijoituksista yliostettuja

Vahvistuneista makrotalouden fundamenteista huolimatta, riskisijoitukset vaikuttavat yliostetuilta lyhyellä aikavälillä: S&P 500 osakeindeksi kääntyi läheltä edellisiä huippuja hieman alaspäin, VIX volatiliteetti-indeksi lähenee edellisiä pohjia ja kurssikehityksen voimakkuutta kuvastavat RSI – indeksit ovat jälleen lähellä yliostettua tilaa. Markkinoilla on todennäköisesti edessä viikon tai kahden pehmeämpi jakso jonka jälkeen kurssinousu voi jatkua.


Allokaatio

 • Osakkeet ovat ylipainossa.
 • Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka kasvatti riskiä globaalista deflaatiosta ja yrityslainamarkkinat jäätyivät.
 • Kiinan keskuspankin ja EKP:n elvytys sekä Fedin pidättäytyminen koronnostoista ovat rauhoittaneet markkinat. Yritysten riskilisät ovat laskeneet voimakkaasti ja osakkeet toipuvat.
 • Odotamme maailman talouskasvun piristyvän jälleen kesän aikana.


Osakesijoitukset

 • Euroalueen osakkeet ovat ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.
 • Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.
 • Allokaatiosalkuissa on myös isot painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.
 • Aivan viime viikkoina olemme lisänneet arvoyhtiöitä Euroopassa ja kehittyviä markkinoita.

Korkosijoitukset

 • Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.
 • Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja.
 • Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Riskimarkkinat palautuneet pohjilta
Seuraava
Japanin keskuspankki teki virheen ja osakkeet kääntyivät globaalisti laskuun