29.10.2018

Isossa kuvassa osakemarkkinoiden viime viikkojen laskun takana on korkojen nousu Yhdysvalloissa. Dollarimääräisillä sijoittajilla on nyt olemassa riskitön korko, joka tuottaa kohtalaisen hyvin (US 2 v. korko nyt 2,8 % vs. 1,3 % viime vuoden syyskuussa). Kun Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) nostaa riittävästi, velkaantuneet maat, yritykset ja kotitaloudet joutuvat lopulta vaikeuksiin. Tämän olemme jo tänä vuonna osin kokeneet, kun yksittäiset kehittyvät maat (EM) ovat ajautuneet talouskriisiin ja lisäksi Italia on ongelmissa.

Kun korot nousevat ja maailmantalouden kasvu - eli yritysten tuloskasvu - hidastuu, osakkeet laskevat. Tästä on viime viikkojen osakkeiden laskussa kysymys. Eli osakkeiden laskulle on selvät fundamenttisyyt, eikä kyseessä ole pelkästään tekninen korjausliike.  

Nyt sijoittajat miettivät, kestääkö maailmantalous ja erityisesti Yhdysvaltain talouskasvu maan keskuspankin (Fed) korkojen nostot. Jo nyt on nähtävissä, että Kiinassa ja euroalueella talouskasvu hidastuu. Myös Yhdysvalloissa paras talouskasvun jakso on takanapäin. Emme kuitenkaan odota mitään finanssikriisiä tai maailmantalouden ajautumista taantumaan lähivuosina. Varsinkin Yhdysvalloissa odotamme talouskasvun vain hidastuvan vuonna 2019.

Maailmantalouden kasvun hidastuminen on tosiasia

Viime viikkoina olemme saaneet paljon uutisia maailmantalouden kasvun hidastumisesta. Saksan teollisuustuotanto ja -tilaukset supistuvat, Kiinassa autokauppa supistuu rajusti (-12 % syyskuussa viime vuodesta). Kiinassa myös investointien kasvu on jo pitemmän ajan hidastunut alemmalle tasolle (syyskuussa +5,4% v/v nimellisesti). Lisäksi on hyvä muistaa, että juanin devalvoituminen merkitsee vähemmän euroja ja dollareita länsimaisille yhtiöille Kiinasta. Myös Yhdysvalloissa on julkaistu ensimmäisiä uutisia talouskasvun hidastumisesta, kun asuntokauppa on hidastunut ja uusien asuntojen aloitukset ovat vähentyneet.

Yhdysvalloissa talouskasvu vain hidastuu. Pysäyttääkö Fed viitekorkojen nostot ensi keväänä? Miten euroalue selviää seuraavasta taantumasta

Pidemmällä aikavälillä emme odota seuraavasta taantumasta tulevan syvää talouskriisiä länsimaissa, vaan mieto taantuma tai talouskasvun hidastuminen. Varsinkin Yhdysvalloissa pankit, kotitaloudet ja suurin osa yrityksistä ovat taseiltaan hyvässä kunnossa. Näin mitään samanlaista kuin 2007-2008 finanssikriisi ei lähivuosina pääse mielestämme syntymään.  
Isossa kuvassa taloussyklin jatkuminen riippuu Fed:n kiristämisestä. Mikäli inflaatio kiihtyy USA:ssa, Fed voi joutua kiristämään enemmän ja talouskasvu hidastuu enemmän. Tällöin ylivelkaantuneet yritykset voivat joutua vaikeuksiin 2019 – 2020. Me odotamme kuitenkin, että inflaatio ei Yhdysvalloissa kohoa rajusti ja Fed voi pysäyttää korkojen nostot ensi keväänä tai kesällä.

Euroalueella ongelmat ovat syvemmät. Miten Italia selviää ensi vuonna, kun talouskasvu hidastuu euroalueella ja Italiassa? Miten EKP voi elvyttää, kun talouskasvu hidastuu euroalueella noin 0,5 % - 1,0 % tasolle ensi vuonna? Ei mitenkään. 

Lyhyellä tähtäimellä odotamme pahimman laskun osakkeissa olevan tältä vuodelta takana 

Yhdysvalloissa osakkeet ovat laskeneet dollarimääräisinä nyt n. 10 % huipuistaan, samoin kuin Euroopan laaja Stoxx 600 -indeksi euroissa. Euroopassa Saksan DAX-indeksi ja pienet yhtiöt ovat toki laskeneet lähes 20 %, kuten kehittyvät markkinat aiemmin.     

Mikäli maailmantalouden ja Yhdysvaltain talouden kasvu jatkuu vuonna 2019, kuten odotamme, osakemarkkinoiden arvostustasot ovat nyt maltilliset. Varsinkin Fedin korkojen nostojen pysähtyminen ensi keväänä voi tuoda helpotusta osakkeille ja maailmantaloudelle, samoin kuin Kiinan viranomaisten elvytys. Samalla on hyvä ymmärtää, että osakkeiden trendinomainen nousu voi hyvinkin olla ohi. Osakemarkkinoiden iso suunta olisi näin sivuttainen, mahdollisesti ensi kevääseen asti. 

Lyhyellä tähtäimellä kauppasota, Italia ja Kiina ovat suurimmat riskit. Kauppariidat voivat edelleen pahentua USA:n ja Kiinan välillä, mikä voi aiheuttaa maailmantalouden kasvun odotettua suuremman hidastumisen vuonna 2019. Toisaalta odotamme Italian budjetista sovittavan lähiviikkoina, mikä avittaisi riskisijoituksia hetkellisesti euroalueella.    

Allokaatiosalkuissamme laaja globaali hajautus – osakkeet maltillisessa alipainossa ja isot käteispainot 

Globaaleissa allokaatiosalkuissamme suosimme laajaa globaalia hajautusta, ei liiallisia riskikeskittymiä yksittäisiin maihin tai mantereisiin. Lisäksi suosimme riittävää likviditeettiä eli isoja käteispainoja ja riittävän isoja yhtiöitä. Allokaatiosalkuissamme osakepaino on ollut alkuvuoden strategisesti neutraalissa. Allokaatio 50 -rahaston osakepaino on nyt n. 46,5 % ja käteispaino on n. 20 %, eli käteispainot ovat poikkeuksellisen isot. Osakkeiden sisällä suosimme edelleen yhdysvaltalaisia osakkeita. Osakesijoituksistamme n. 68 % on sijoitettu Pohjois-Amerikkaan. Jatkoimme 4. – 10.10. välisenä aikana euroalueen osakkeiden myymistä. Euroopassa omistamme lähinnä vain teknologiayhtiöitä ja laadukkaita defensiivisiä yhtiöitä. Viimeksi tänään olemme lisänneet Yhdysvalloista defensiivisiä peruskulutusyhtiöitä. 

Korkopuolella olemme edelleen myyneet riskisiä (HY) yrityslainoja erityisesti Yhdysvalloissa. Omistamme edelleen kohtalaisen paljon riskisiä yrityslainoja, mutta samalla isot käteispainot luovat suojaa nykyisessä ympäristössä.  

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
USA:ssa yhtiöiden tuloskasvu on järkevästi hinnoiteltu ja kestää maltillisen talouskasvun hidastumisen
Seuraava
Kiinan ja USA:n välille sovintoa tekeillä? Nostimme osakepainon neutraaliin