10.09.2018

Isossa kuvassa korkojen nousu Yhdysvalloissa on jo muuttanut sijoitusympäristön. Volatiilisuus nousee ja tuotot maltillistuvat. Lyhyiden korkojen nousu on ollut voimakasta Yhdysvalloissa. USA:n 2 vuoden korko on noussut 2,6 % ja Fed jatkaa koronnostoja. Euroalueella korot nousevat vasta syksyllä 2019. Korkojen nousu ja pääomien liikkuminen Yhdysvaltoihin on jo johtanut kriiseihin yksittäisissä kehittyvissä maissa. Länsimaissa talous- ja tuloskasvu on kuitenkin toistaiseksi jatkumassa, mikä on tukenut osakkeita Yhdysvalloissa edelleen. Miten tästä jatketaan loppuvuonna 2018 ja varsinkin vuonna 2019 on nyt luonnollisesti avainkysymys. 

Skenaario 1: Talouskasvu jatkuu länsimaissa hyvällä tasolla vielä vuonna 2019 

Taloussyklin jatkuminen länsimaissa riippuu Fed:n kiristämisestä. Perusskenaariossa (n. 75 % todennäköisyys) odotamme talouskasvun ja yritysten tuloskasvun USA:ssa tukevan osakkeita vielä 2019 ja hienoinen taantuma koetaan vasta vuosina 2020 - 2021. Näin osakkeet ja High Yield -lainat Yhdysvalloissa tuottavat edelleen seuraavien 6 kuukauden aikana. Euroalueella talouskasvu hidastuu, mutta dollarin vahvistuminen ja alhainen korkotaso pitävät talouskasvun kohtalaisella tasolla vielä vuonna 2019. Kehittyvillä markkinoilla koetaan yksittäisiä talouskriisejä. Kiinassa talouskasvu hidastuu, mutta korkojen lasku ja elvytys pitävät talouskasvun käynnissä.    

Skenaario 2: Maailmantalouden kasvu hidastuu odotettua enemmän vuonna 2019 

Lyhyellä tähtäimellä kauppasotakeskustelu, Italia ja Kiina ovat suurimmat riskit maailmantaloudelle. Erityisesti kauppariidat USA:n ja Kiinan välillä voivat edelleen pahentua tänä syksynä. On mahdollista, että tämä aiheuttaa selkeän talouskasvun hidastumisen jo vuoden 2019 alkupuolella (n. 25 % todennäköisyys). Joitain merkkejä talouskasvun hidastumisesta on jo nähtävillä: Saksassa teollisuustuotteiden tilaukset eivät enää kasva, euroalueella vähittäiskaupan kasvu hidastui kesällä 1 %:iin ja  kansainvälivälisen kaupan kasvu on hidastunut.        

Pitemmällä aikavälillä emme odota seuraavasta taantumasta tulevan länsimaissa syvää talouskriisiä, vaan odotettavissa on mieto taantuma tai talouskasvun hidastuminen. Länsimaissa pankit ovat hyvässä kunnossa ja siksi laajamittaista syvää taantumaa varsinkin Yhdysvaltoihin on vaikeaa kuvitella lähivuosina. 

Allokaatiosalkuissamme laaja globaali hajautus – laskimme osakepainon neutraaliin

Globaaleissa allokaatiosalkuissamme suosimme laajaa globaalia hajautusta, ei liiallisia riskikeskittymiä yksittäisiin maihin tai mantereisiin. Lisäksi suosimme riittävää likviditeettiä eli isoja käteispainoja ja riittävän isoja yhtiöitä.

Allokaatiosalkuissamme osakepaino on ollut alkuvuoden strategisesti neutraalissa. Allokaatio 50 -rahaston osakepaino on nyt n. 50 % ja käteispaino n. 12 %. Viime viikolla laskimme hieman osakepainoja, koska pelkäämme kauppasotakeskustelun ja kehittyvien markkinoiden ongelmien hidastavan maailmantalouden kasvua ja yritysten tuloskasvua. Osakkeiden sisällä suosimme edelleen yhdysvaltalaisia osakkeita. Korkopuolella suosimme edelleen riskisiä HY-lainoja Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kehittyvillä markkinoilla meillä ei ole edelleenkään sijoituksia osakkeissa eikä koroissa. Viimeisen 12 kuukauden aikana Allokaatio 50 -rahasto on tuottanut n. 4,0 % ja Allokaatio 100 -rahasto n. 9,2 %.
 

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Yhdysvaltain osakemarkkinat jatkoivat voittokulkuaan
Seuraava
Pääsevätkö USA ja Kiina neuvottelupöytään?