29.02.2016

Samu Lang

Samu Lang

Johtaja, salkkuratkaisut
Helsinki
+358 50 422 6334
  • Maailmantalous kestää teollisuuden minitaantuman ja tuottoerot kasvavat osakemarkkinoilla
  • Rahamarkkinakorot pysyvät alhaalla ja euromääräisten hyvälaatuisten yrityslainojen houkuttelevuus riskiä hajauttavana komponenttina parantunut
  • Yhdysvaltalaisten High Yield -sijoitusten tuottotaso houkutteleva riskeihin nähden


Lyhyen aikavälin epävarmuus hidastaa aktiviteettia, mutta pidemmällä aikavälillä energian ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku tukee talouskasvua

Maailmantalouden aktiviteetti on hidastunut teollisuuden vetämänä. Kehittyvien markkinoiden investointikysynnän hidastuminen ja öljyn hinnan lasku hidastavat kasvua lyhyellä aikavälillä. Pelot energiasektorin velkajärjestelyjen kumuloitumisesta ja petrodollarivirran kääntymisestä ylläpitävät epävarmuutta. Sijoitusmarkkinoiden indikoimat inflaatio-odotukset ovat laskeneet selvästi ja toteutunut inflaatiovauhti länsimaissa on hyvin hidasta. Odotukset keskuspankkien koronnostoista ovat alentuneet selvästi. Rahapolitiikka tulee säilymään globaalisti hyvin elvyttävänä ja pitkät korot pysyvät alhaalla / eivät nouse kovin nopeasti.


Korkopreemioiden nousu on lisännyt euromääräisten hyvälaatuisten yrityslainojen houkuttelevuutta riskiä hajauttavani komponentteina

Pitkät korot ovat laskeneet uudestaan vuodenvaihteen jälkeen, mutta tasollisesti olemme edelleen yli vuoden 2015 alun pohjien. Vuoden 2014 alkupuolella euroalueen valtion lainojen ja yrityslainojen tuottotasot olivat suunnilleen samalla tasolla. Nyt Suomen 10 vuoden korko on tippunut noin 0,4 prosenttiin kun Saksan vastaavan pituisen lainan korko on 0,15 prosentissa. Euromääräiset, noin viiden vuoden pituiset, yrityslainat tarjoavat tällä hetkellä keskimäärin 1,4 prosentin tuottoa. Hyvälaatuiset yrityslainat ovat tärkeä allokaatiosalkkujen riskiä tasaava komponentti – emme pidä velkajärjestelyjen nopeaa lisääntymisestä todennäköisenä ja tuottotasot ovat aiempaa korkeampia

Yhdysvaltalaisten High Yield -sijoitusten tuotot ovat nousseet energiasektorin vetäminä.

Riskipreemiot ovat olleet nousussa vuoden 2015 alusta lähtien niin Yhdysvalloissa kuin euroalueellakin. Yhdysvaltojen keskuspankin korkosyklin kääntyminen, raaka-aineiden hintojen lasku ja energiayhtiöiden ongelmat ovat rasittaneet etenkin yhdysvaltalaisten lainojen kehitystä. Tuottotaso on noussut jo lähelle yhdeksää prosenttia. Etenkin lyhyen duraation lainojen osalta sijoittaja saa mielestämme riittävän hyvityksen sekä korkojen nousua, että odotettuja velkajärjestelyjä vastaan.


Allokaatio

» Osakkeet ovat maltillisessa ylipainossa.

» Kiinan ja EKP:n liian kireä rahapolitiikka on kasvattanut globaalin deflaation ja kehittyvien maiden talouskriisien riskkä

» Lisäksi Yhdysvallat aloitti vuoden 2015 joulukuussa viitekorkojen nostot, mikä aiheutti vaikean jakson osakkeisiin ja muihin riskisiin sijoituksiin.

» Odotamme keskuspankkien (erityisesti EKP:n) elvytyksen avittavan osakkeita ja muita riskisijoituksia kevään aikana.


Osakesijoitukset

» Euroalueen osakkeet ovat ylipainossa suhteessa maailman osakemarkkinoihin.

» Euro-osakkeet hyötyvät euron heikentymisestä, EKP:n toimista ja euroalueen talouskasvun piristymisestä.

» Allokaatiosalkuissa on myös isot painot yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

» Aivan helmikuun alussa lisäsimme hieman kehittyviä markkinoita ja brasilialaisia osakkeita.

Korkosijoitukset

» Suosimme High Yield -sijoituksia Euroopassa, mutta myös Yhdysvalloissa.

» Riskiä hajauttavina osina suosimme hyvälaatuisia yrityslainoja sekä Yhdysvaltojen valtionlainoja.

» Lisäksi omistamme valtionlainoja euroalueen reunavaltioissa.

» Korkopuolella kohtalaisen isot käteispainot suojaavat mahdolliselta markkinakorkojen nousulta ja osakkeiden laskulta.

« Takaisin: Markkinakatsaus

Edellinen
Odotamme keskuspankkien elvytyksen avittavan kevään aikana
Seuraava
Kiinan keskuspankki sai yrityslainojen riskilisät laskuun ja osakkeet nousuun – seuraavaksi EKP